.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo wekslowe

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.11.2012

Czy weksel in blanco został uzupełniony po upływie terminu przedawnienia roszczenia wynikającego ze stosunku podstawowego, które zostało zabezpieczone wekslem? Czy na moją prośbę firma windykacyjna musi zwrócić mi weksel? Jak się ma do tego prawo wekslowe? Szczegóły w załącznikach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z treścią przesłanej przez Panią dokumentacji, odpowiadając na Pani pytania o prawo wekslowe, w pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z jednoznacznym i utrwalonym już w orzecznictwie stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 19 sierpnia 2010 r. (sygn. akt IV CSK 49/10), „wierzyciel z weksla in blanco traci uprawnienie do jego wypełnienia (uzupełnienia) po upływie okresu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego łączącego go z dłużnikiem”.

 

Na uwadze należy mieć to, że roszczenia firmy windykacyjnej dochodzone od Pani są przede wszystkim roszczeniami związanymi z prowadzoną przez powoda działalnością gospodarczą, a zatem zgodnie z przepisem art. 118 Kodeksu cywilnego objęte są one 3-letnim terminem przedawnienia.

 

Do ustalenia, czy doszło w Pani sprawie do przedawnienia się roszczenia ze stosunku podstawowego, zanim weksel został wypełniony, konieczne jest ustalenie, kiedy po Pani stronie powstał obowiązek zwrotu powierzonych Pani w ramach świadczonych usług na rzecz firmy windykacyjnej środków pieniężnych.

 

Odpowiedź w tym zakresie zawiera § 5 ust. 2 umowy, który stanowi, że w dniu rozwiązania umowy przedstawiciel zobowiązany jest zwrócić spółce m.in. wszelkie posiadane z tytułu wyżej wymienione umowy, środki pieniężne oraz mienie należące do spółki.

 

Uznać zatem należy, że w tym dniu wierzytelność firmy windykacyjnej wobec Pani o zwrot posiadanych przez Panią środków należących do firmy stała się wymagalna i od tej daty bieg rozpoczął termin przedawnienia roszczeń firmy względem Pani.

 

Mając zatem na uwadze to, że rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 26.07.2005 r., to firma uprawniona była do wypełnienia wystawionego przez Panią weksla in blanco w terminie do dnia 26.07.2008 r., a po tym czasie uprawnienie to utraciła zgodnie z prawem wekslowym.

 

Choć z nadesłanej przez Panią dokumentacji nie wynika, kiedy miałoby dojść do wypełnienia weksla, to wnioskuję, że nastąpiło to znacznie później niż w 2007 r., co sugeruje wskazana w wekslu data zapłaty określona na rok 2010.

 

Odnośnie zaś żądania zwrotu weksla, to takie prawo przysługuje Pani w oparciu o treść § 7 ust. 1 deklaracji wekslowej, w którym stwierdza się, że po upływie okresu 12 tygodni od dnia rozwiązania umowy i ostatecznym rozliczeniu się z firmą windykacyjną weksel zostanie Pani zwrócony za potwierdzeniem zwrotu.

 

Skoro zatem obecnie, w wyniku postępowania sądowego, stwierdzone zostało, że nie posiada Pani żadnego zadłużenia wobec firmy, może Pani w oparciu właśnie o wyżej wymieniony zapis deklaracji wekslowej żądać od firmy zwrotu Pani weksla. Gdyby zaś firma nie wykonała tego w wyznaczonym przez Panią terminie, mogłaby Pani ze swoim roszczeniem wystąpić na drogę sądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton