Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo pierwokupu ziemi od ANR

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 05.06.2012

Mam prawo pierwokupu ziemi od ANR po cenie preferencyjnej. Czy po dokonaniu zakupu mogę tę nieruchomość sprzedać po cenach rynkowych innej osobie? Czy to będzie zgodne z prawem podatkowym? Czy mam możliwość w ogóle sprzedać ziemię kupioną od ANR zgodnie z prawem pierwokupu?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Brak jest przepisów podatkowych, które zabraniałyby zbyć nabyte dzięki prawu pierwokupu nieruchomości (np. działki rolne, ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych – ANR).

 

Przychodem jest, co do zasady, odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

 

Dochód podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19 a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 „przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

 

Wartość rynkową określa się w takiej sytuacji na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający”.

 

Konkludując, Pan, korzystając z prawa pierwokupu ziemi od ANR, zapłaci cenę, jaka wynika z realizacji tego prawa. Sprzedaż natomiast, jeśli sprzeda Pan ziemię od ANR nabywcy za zbyt niską kwotę, może być przez organ weryfikowana i Pana przychód może zostać, na potrzeby obliczenia podatku, znacznie podniesiony.

 

Niemniej jednak warto pamiętać, że w ogóle „wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny” (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Sprzedaż nieruchomości podlega również opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – podstawę opodatkowania (2% podatek w tym wypadku) stanowi przy umowie sprzedaży wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a nie cena wyrażona w umowie.

 

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

 

Niemniej jednak zwalnia się od podatku od czynności cywilnoprawnych przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów:

 

  1. „sprzedaży,
  2. dożywocia,
  3. o dział spadku – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  4. o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  5. darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  6. zamiany – do wysokości wartości rynkowej nieruchomości wraz z jej częściami składowymi

    – pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy”.

 

Reasumując – oczywiście może Pan sprzedać ziemię nabytą od ANR na zasadzie prawa pierwokupu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus IV =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Wraz z siostrą jesteśmy współwłaścicielami działki, którą przepisał nam ojciec. Każde z nas otrzymało połowę ziemi, ale nie odbył się fizyczny podział terenu. Niedawno miało dojść do tego podziału, ale wtedy okazało się, że siostra sprzedała swój udział w nieruchomości swojemu mężowi. Czy prawnie jest możliwe, by współwłaściciel sprzedał swoją część nieruchomości bez porozumienia z drugim współwłaścicielem?

Prawo pierwokupu dzierżawcy

W 2007 r. zmarła moja babcia. Wszyscy spadkobiercy zrzekli się spadku na rzecz mojego wujka, który odsprzedał mi gospodarstwo w lipcu 2008 r. Niestety dostałem z sądu pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego – wystąpił z nim dzierżawca, który zawarł pierwszą umowę dzierżawy w 1994 r. Nast. umowę zawarto w 2004 r., a w 2008 r. umowę zawarł wujek, który odsprzedał mi działkę. Dzierżawca powołuje się na ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r., twierdząc, że nie został poinformowany o sprzedaży, i domaga się prawa do pierwokupu za cenę z umowy. Tuż przed sprzedażą wujek wypowiedział mu umowę, ale tylko ustnie. Czy dzierżawa przechodzi na spadkobierców? Jeśli tak, to czy przeszła też na wujka, który dostał nieruchomość w darowiźnie i który podpisał z dzierżawcą nową umowę?

Agencja Nieruchomości Rolnych – wykup mieszkania od niej

Od roku jestem najemcą mieszkania będącego własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Umowę najmu podpisałem z zarządcą budynku, któremu obecnie płacę czynsz. Agencja wyprzedaje mieszkania w moim budynku, jednak nie zaproponowano mi możliwości wykupu. Powodem odmowy jest fakt, że umowę podpisałem z zarządcą. Czy mam prawo pierwokupu?

Przesłanki prawa pierwokupu

Jestem wieloletnim dzierżawcą gruntu rolnego sąsiadującego z moją nieruchomością. Obecnie posiadam umowę dzierżawy na kolejne 10 lat. Jakie są przesłanki prawa pierwokupu działki? Czy będzie mi ono przysługiwało? Zaznaczam, że nie jestem rolnikiem ani nie prowadzę gospodarstwa rolnego.

Sprzedaż ziemi rolnej a podatek dochodowy

Mam uprawnienia rolnicze, ale pracuję zawodowo, dlatego opłacam ZUS, a nie KRUS. Posiadam ziemię rolną 5 ha (klasa III), którą chciałbym sprzedać. Ziemia ta nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Właśnie pojawił się kupiec chętny na kupno 3,5 ha – chce na tym gruncie pobudować dom. Nie jest z naszej gminy, więc prawdopodobnie będzie mógł się pobudować dopiero po pięciu latach. Dlatego zaproponował, abym to ja wystąpił o pozwolenie na budowę domu i wówczas on będzie mógł zrealizować swój plan zaraz po kupnie tej ziemi. Czy jest jakiś prostszy sposób? Druga kwestia: kupujący nie jest rolnikiem, czy sprzedając mu tę ziemię będę musiał zapłacić podatek dochodowy?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »