.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo ochronne na znak towarowy

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 16.10.2012

Moje pytanie ma związek z prawem ochronnym na znak towarowy. Otwieram sklep, w którym będę sprzedawać końcówki kolekcji znanych marek (np. Zara, Bershka). Czy mogę wykorzystać nazwy tych producentów na swoim szyldzie reklamowym i ulotkach? Nie wiem, czy można wykorzystać logo innej firmy, a nie chciałbym działać niezgodnie z prawem. W załączniku przykładowa ulotka mojej firmy.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo ochronne na znak towarowy – zasada ogólna

 

Jeżeli załączone logotypy są znakami towarowymi, na które przysługuje prawo ochronne w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., w skrócie P.w.p.), to co do zasady beneficjent znaku towarowego ma prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1). Z kolei prawo do używania znaku towarowego polega w szczególności na:

 

 • umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
 • umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 • posługiwaniu się nim w celu reklamy (art. 154 P.w.p.).

 

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jeżeli załączone logotypy są znakami towarowymi, na które przysługuje prawo ochronne w rozumieniu P.w.p., to zabronione jest posługiwanie się nimi przez inne podmioty (niż beneficjent znaku towarowego) w celach zarobkowych lub zawodowych (w tym w celach reklamowych). Jeśli nie zawarł Pan z beneficjentami znaków towarowych umów licencyjnych w rozumieniu art. 163 P.w.p., to co do zasady nie może Pan używać załączonych znaków towarowych.


Prawo ochronne na znak towarowy – wyczerpanie prawa

 

Art. 155 P.w.p. zawiera jeden z wyjątków od art. 153 ust. 1 P.w.p., a więc od wyłączności używania – przez beneficjenta prawa – znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 155 P.w.p. brzmi następująco:

 

„Art. 155. 1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów”.

 

Jeżeli zatem towary oznaczone znakiem towarowym, któremu została udzielona ochrona, znajdują się na terytorium Polski, będąc uprzednio:

 

 • wprowadzonymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą albo
 • wprowadzonymi do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą

 

– wtedy mamy do czynienia z wyczerpaniem prawa ochronnego do znaku towarowego, art. 153 ust. 1 P.w.p. nie ma zastosowania i Pana działalność jest prawnie dopuszczalna i legalna.

 

Należy jednak pamiętać, iż znak towarowy chroni każdą partię towaru, każdą jego sztukę. Może więc zdarzyć się tak, że towary sprzedawane przez Pana będą spełniały warunki z art. 155 P.w.p., a może się okazać tak, że część z nich będzie np. pochodzenia chińskiego o statusie celnym towaru niewspólnotowego. Wtedy najpewniej nie będzie mogło być mowy o wyczerpaniu prawa i Pana działania nie będą właściwe, tj. będą sprzeczne z prawem ochronnym na znak towarowy.

 

Reasumując, każda partia towaru musi spełnić wymóg wyczerpania prawa, a jeżeli któraś nie spełni, to bez licencji (umowy w formie pisemnej) posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym jest nielegalne.

 

Konkluzje:

 

 1. Beneficjent znaku towarowego ma prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zabronione jest posługiwanie się znakami towarowymi przez inne podmioty (niż beneficjent znaku towarowego) w celach zarobkowych lub zawodowych (w tym w celach reklamowych).
 3. Wyczerpanie prawa ochronnego do znaku towarowego powoduje możliwość posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym przez podmiot niebędący ani beneficjentem znaku towarowego, ani licencjobiorcą prawa ochronnego do znaku towarowego.
 4. Znak towarowy chroni każdą partię towaru, każdą jego sztukę.
 5. Każda partia towaru musi spełnić wymóg wyczerpania prawa, a jeżeli któraś nie spełni, to bez licencji (umowy w formie pisemnej) posługiwanie się zastrzeżonym znakiem towarowym jest nielegalne.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 17.04.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »