.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo dziecka do mieszkania socjalnego po śmierci rodziców

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.12.2010

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu socjalnym wraz z moim młodszym bratem. Oboje zmarli kilka miesięcy temu; przed śmiercią matki brat skończył 18 lat. Poszedłem do MZGL przepisać mieszkanie na brata i wnieść z góry konieczne opłaty, ale okazało się, że brat musi pracować na umowę, by móc dalej mieszkać w tym lokalu. On jeszcze nie ma pracy. Czy może więc być wyrzucony na bruk?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pragnę Pana uspokoić, że w aktualnym stanie prawnym nie ma eksmisji na bruk. Potwierdza to art. 1046 ust. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym jednoznacznie stwierdzono: „wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie”.

 

Podobna regulacja znajduje się w § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2005 r.), w myśl którego „jeżeli z tytułu wykonawczego nakazującego opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, przed dokonaniem wezwania, o którym mowa w § 1, komornik wysłuchuje dłużnika w celu ustalenia jego sytuacji rodzinnej i majątkowej oraz czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, ani nie znalazł on tymczasowego pomieszczenia, komornik niezwłocznie występuje do gminy, właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, o wskazanie tymczasowego pomieszczenia”.

 

Tym samym gmina zobowiązana jest do wskazania przynajmniej pomieszczenia tymczasowego.

 

Tymczasowe pomieszczenie musi spełniać określone prawem warunki, a mianowicie powinno:

 

  1. nadawać się do zamieszkania;
  2. zapewniać co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę;
  3. znajdować się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunków życia osób przekwaterowywanych;
  4. posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem;
  5. posiadać oświetlenie naturalne i elektryczne;
  6. posiadać możliwość ogrzewania;
  7. posiadać niezawilgocone przegrody budowlane;
  8. zapewniać możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków.

 

Myślę, że jeśli Pański brat jest bez pracy i dochodów, to spełnia warunki określone w uchwale gminy do otrzymania lokalu socjalnego. Należałoby ustalić treść tej uchwały (w tym celu trzeba udać się do gminy).

 

Proszę w MZGL powiedzieć, że brat nie pozostaje w stosunku zatrudnienia; najlepiej niech się zarejestruje w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl