Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do urlopu nauczyciela akademickiego

Autor: Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 08.12.2010

W artykule autor omawia problematykę prawa do urlopu nauczycieli akademickich, którym prawo to przysługuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – zwanej dalej Prawem o szkolnictwie wyższym.

Tadeusz M. Nycz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego regulowane jest przez przepisy szczególne w stosunku do Kodeksu pracy. Zagadnienia te precyzuje art. 133 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Uprawnienia urlopowe nauczycieli akademickich, określone we wskazanym przepisie szczególnym, powodują, że w sprawach nieuregulowanych w Prawie o szkolnictwie wyższym stosuje się ogólne przepisy Kodeksu pracy, zgodnie z art. 5 K.p.

 

W myśl art. 133 Prawa o szkolnictwie wyższym nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku, przy czym urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Ustawodawca posługuje się w powołanym przepisie pojęciem dni roboczych, podczas gdy w Kodeksie pracy jest mowa o dniach urlopu. Nie oznacza to jednak jakiegoś zróżnicowania pojęciowego. W obu przypadkach ustawodawca ma na myśli dni, w które pracownik ma pracę wykonywać zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

Prawo do pierwszego urlopu nauczyciel akademicki uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

 

Nabycie prawa do pierwszego urlopu przez nauczyciela akademickiego oznacza pierwszy urlop pracownika w ogóle zatrudnionego, czyli dotyczyć będzie pracownika, który wykonuje pierwszą pracę w życiu w charakterze nauczyciela akademickiego.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli dany pracownik wcześniej był zatrudniony w innym charakterze niż nauczyciel akademicki, wówczas z chwilą podjęcia pracy w charakterze nauczyciela akademickiego prawo do urlopu wypoczynkowego nabędzie z dniem 1 stycznia danego roku, jeżeli w tym terminie zostanie zatrudniony w takim charakterze.

 

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w razie podjęcia pracy w ciągu roku kalendarzowego, w przypadku ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego oraz w razie podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego a także urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Zajmując się problematyką nabywania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez nauczyciela akademickiego, trzeba także zwrócić uwagę na podział tej grupy zawodowej z punktu widzenia organizacji ich pracy.

 

Typowy nauczyciel akademicki, zaczynając od asystenta a kończąc na profesorze zwyczajnym, będzie objęty wprost opisanymi zasadami nabywania i udzielania urlopu wypoczynkowego. Drugi rodzaj nauczycieli akademickich stanowią dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa w art. 108 pkt 4 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Do tej grupy pracowników przepisy dotyczące wykorzystywania urlopów wypoczynkowych nie mogą być stosowane wprost, lecz w sposób odpowiedni, ponieważ czas pracy tych pracowników nie obejmuje zakresu ich obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych (art. 130 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym). Tej grupy nauczycieli akademickich dotyczy bowiem w zakresie czasu pracy 36-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, zgodnie z art. 130 ust. 7 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Do grupy bibliotekarzy wskazanych w art. 113 Prawa o szkolnictwie wyższym przepisy dotyczące wykorzystywania urlopu nie mogą być stosowane wprost, ponieważ ta grupa pracowników objęta jest normą tygodniową czasu pracy.

 

W konsekwencji, w stosunku do tych pracowników nie można stosować wprost zasady, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych (art. 133 ust. 1 zdanie 2 Prawa o szkolnictwie wyższym).

 

Odpowiednie stosowanie tego przepisu może polegać na tym, że okresem wykorzystywania urlopu wypoczynkowego przez tę grupę bibliotekarzy nie powinien być okres, w którym prowadzą oni zajęcia dydaktyczne, gdyż takie zadania w pewnym zakresie też ich dotyczą.

 

Wzmożone zadania prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami realizowane są głównie na początku roku akademickiego, czyli w październiku i w listopadzie, jednakże nawet i ten cały okres nie powinien być wykluczony z możliwości wykorzystania urlopu, gdyż zajęcia dydaktyczne nie stanowią dla danego pracownika jakiegoś systematycznego cyklu czasowego, lecz mają charakter harmonogramowo wybiórczy.

 

Nauczyciele akademiccy, o których mowa w art. 113 Prawa o szkolnictwie wyższym stanowią też grupę pracowniczą, która w nietypowy sposób nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w korzystniejszym wymiarze, niż przewidują to powszechne przepisy Kodeksu pracy.

 

Otóż, bibliotekarz niedyplomowany zwykle posiada już maksymalny staż pracy dla celów prawa do urlopu w wymiarze 26 dni, czyli w wymiarze maksymalnym przewidzianym w kodeksie, a następnie wskutek podniesienia swoich kwalifikacji uzyskuje status nauczyciela akademickiego, o którym mowa w art. 113 Prawa o szkolnictwie wyższym.

 

Uzyskanie tego statusu nie pokrywa się zawsze z początkiem roku akademickiego, czy też z początkiem następnego roku kalendarzowego, lecz może mieć miejsce np. z dniem 1 listopada danego roku.

 

W takim przypadku zachodzi pytanie o prawo nauczyciela akademickiego do urlopu za rok, w którym taki status zawodowy uzyskał. De lege lata (łac. w świetle prawa obowiązującego) ustawodawca przewiduje w art. 133 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym instytucję urlopu proporcjonalnego, odnosząc go m.in. do przypadku podjęcia zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego w ciągu roku kalendarzowego.

 

Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że nauczyciel akademicki, podejmujący pracę np. z dniem 1 listopada danego roku, będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego za rok podjęcia pracy.

 

W sytuacji bibliotekarza zatrudnionego na uczelni od wielu lat, który pozyskał status nauczyciela akademickiego z dniem 1 listopada danego roku, jego sytuacja prawna w zakresie prawa do urlopu będzie identyczna.

 

Oznacza to, że taki bibliotekarz będzie miał prawo do urlopu proporcjonalnego za rok podjęcia pracy, czyli do 2/12 z 36 dni roboczych urlopu, czyli do 6 dni urlopu, niezależnie od należnego urlopu z podstawy wymiaru 26 dni x 10/12.

 

W sumie więc pracownik będzie miał prawo do 10/12 z 26 dni = 22 dni oraz 2/12 z 36 dni = 6 dni, czyli w sumie do 28 dni urlopu wypoczynkowego należnego za rok, w którym został nauczycielem akademickim z dniem 1 listopada. W następnym roku kalendarzowym ten nauczyciel akademicki nabędzie prawo do kolejnego urlopu już w pełnym wymiarze 36 dni roboczych.

 

Nauczyciele akademiccy nabywają prawo do urlopu na szczególnych zasadach, które wyłączają ogólne przepisy kodeksu, ale w warunkach opisywanego stanu faktycznego, ze względu na wyraźne zapisy art. 133 ust. 3 Prawa o szkolnictwie wyższym, będziemy mieli do czynienia de facto z prawem do urlopu uzupełniającego.

 

Wskazany kierunek wykładni mieści się systemowo w regulacji szczególnej, która przewiduje nabycie prawa do urlopu proporcjonalnego w razie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w czasie roku kalendarzowego.

 

W konsekwencji, w podanym stanie faktycznym mamy do czynienia z analogiczną sytuacją, gdyż bibliotekarz zostaje zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego właśnie w czasie roku kalendarzowego.

 

Tym samym ma prawo do urlopu proporcjonalnego, co w sumie z uprawnieniem do urlopu nabytym na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy da mu wymiar urlopu łączny, który będzie odpowiadał instytucji urlopu uzupełniającego przewidzianej w art. 158 K.p.Stan prawny obowiązujący na dzień 08.12.2010

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »