.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do urlopu macierzyńskiego po poronieniu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 23.05.2013

Czy mam prawo do urlopu macierzyńskiego po poronieniu w 12. tygodniu ciąży? Jeśli tak, to czy mam obowiązek z niego skorzystać i w jakim czasie muszę to zrobić? Czy po powrocie do pracy po zwolnieniu lekarskim muszę sama zgłosić się do pracodawcy, przedstawić akt urodzenia dziecka i wniosek o urlop? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie należy zwrócić uwagę na przepis art. 1801 Kodeksu pracy (dalej: K.p.), zgodnie z którym:

 

§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.

§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.

 

Ustawodawca posługuje się w powyższym przepisie zwrotami „urodzenie martwego dziecka” i „zgon dziecka”. Powszechnie natomiast używa się zwrotu „poronienie”. Należy zatem ustalić definicje tzw. martwego urodzenia i poronienia.

 

Odpowiedzi szukać należy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.), w załączniku nr 1 pt „Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i martwych”.

 

Zgodnie z pkt 4 powyższego załącznika urodzeniem martwym określa się całkowite wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, o ile nastąpiło po upływie 22. tygodnia ciąży, który po takim wydaleniu lub wydobyciu nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli.

 

Poronieniem określa się natomiast wydalenie lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni; pkt 1).

 

Z treści Pani pytania wynika, że uzyskała Pani akt urodzenia dziecka. Mniemam, że umieszczono w nim adnotację, że dziecko urodziło się martwe.

 

W powyżej sytuacji należy zatem udać się do pracodawcy z aktem urodzenia i wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że pracodawca nie ma prawa wymagać od Pani żadnych innych dokumentów, takich jak dokumentacja lekarska, zaświadczenie od lekarza itp. Gdyby pracodawca próbował podważać prawdziwość aktu urodzenia, wówczas należy mu wskazać, że taka droga istnieje, ale w ramach postępowania sądowego. Pracodawca ma obowiązek skierowania Panią na urlop macierzyński po poronieniu. W sytuacji jednak braku takiego działania ze strony pracodawcy powinna zatem Pani sama wystąpić z takim wnioskiem. Jedynie dodatkowy urlop macierzyński jest ustanawiany na wniosek pracownicy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »