.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do świadczenia przedemerytalnego a przyczyna zwolnienia na świadectwie pracy

Autor: Łukasz Mizera • Opublikowane: 12.08.2010

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Jaki artykuł powinien znaleźć się na świadectwie pracy, aby było możliwe otrzymanie świadczenia przedemerytalnego? Jedni mówią, że art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, inni – że art. 19 pkt 20a.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w świadectwie pracy powinien być zamieszczony art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Art. 10 powyższej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż:

 

  • 10 pracowników przy pracodawcy zatrudniającym mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników przy pracodawcy zatrudniającym 100-299 pracowników i
  • 30 pracowników przy pracodawcy zatrudniającym co najmniej 300 pracowników.

 

Art. 19 pkt 20a tej ustawy nie będzie miał zastosowania, gdyż art. 19 tej ustawy nie zawiera w ogóle żadnych punktów, a jedynie przepis zmieniający przepis ustawy z 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, która już nie obowiązuje.

 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach emerytalnych w art. 2 ust. 1 pkt 2 jest odesłanie do ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1 pkt 29 lit. a definiuje, co to są przyczyny dotyczące zakładu pracy, i tu jest znów odesłanie do ustawy, którą Pani wymieniła, czyli ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

W związku z powyższym art. 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników będzie stanowił podstawę dla Pani do nabycia uprawnień do świadczenia przedemerytalnego z uwagi na odesłania w pozostałych ustawach do tej właśnie ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »