Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do renty rodzinnej a pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 04.03.2011

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu. Niedawno sprzedałam mieszkanie, które weszło w skład spadku po zmarłym. Mój dochód wynosi 75 tys. zł. Czy renta może z tego powodu zostać mi cofnięta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dochód, który Pani osiągnęła z tytułu sprzedaży mieszkania, zupełnie nie ma wpływu na prawo do renty rodzinnej.

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa – art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) – prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

 

Działalnością taką jest wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej czy prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 105 tejże ustawy „wysokość renty rodzinnej, przysługującej więcej niż jednej osobie, ulega zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona do części renty osiąga przychód w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tej kwoty miesięcznie”.

 

Przychód osiągany przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej kwotę równą 130% przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, powoduje zawieszenie prawa do części renty rodzinnej dla tej osoby. Wysokości części renty przysługujących pozostałym członkom rodziny nie ulegają zmianie.

 

Reasumując powyższe – ponieważ Pani nie wykonuje obecnie żadnej działalności gospodarczej ani nie osiąga dochodu z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę , umowa cywilnoprawna – umowa-zlecenie, o dzieło), to nie osiąga Panu przychodu w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej, który wpływałby na wysokość Pani renty rodzinnej i na prawo do tej renty.

 

Innymi słowy, tylko wykonywanie wyżej określonej pracy podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a dochód osiągany z tego tytułu ma wpływu na wysokość świadczenia rentowego lub emerytalnego albo na prawo do niego.

 

Powyższe oznacza, że dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży mieszkania nie ma żadnego wpływu na prawo do renty rodzinnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + IV =

»Podobne materiały

Powtarzanie piątego roku studiów a prawo do renty rodzinnej

We wrześniu kończę 25 lat. Niestety będę musiał powtórzyć piąty rok studiów. Czy mam szansę na przedłużenie prawa do renty rodzinnej do zakończenia studiów?

 

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

W maju 2008 r. złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie mi renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, odpowiednio udokumentowałem go zaświadczeniami lekarskimi. W postępowaniu orzeczniczym, w I i II instancji decyzja ZUS była dla mnie negatywna. W listopadzie 2008 r. złożyłem więc odwołanie do sąd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »