.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do przebywania w mieszkaniu męża, który jest jego współwłaścicielem

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 09.03.2011

Mój mąż wraz z pierwszą żoną są współwłaścicielami mieszkania, ponoszą po połowie koszty utrzymania. W tym mieszkaniu przebywa była żona, a ja czasami chciałabym tam przenocować. Czy mąż może mnie do tego upoważnić? Czy jego była żona może mnie wyrzucić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani mąż jest współwłaścicielem mieszkania. Instytucję współwłasności, uprawnienia i obowiązki wynikające z współwłasności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 195 i następne; w skrócie K.c.).

 

Zgodnie z art. 206 K.c. „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Niewątpliwie do atrybutów związanych z prawem współposiadaniem mieszkania i korzystania z niego należy uprawnienie współwłaściciela do upoważnieni innej osoby do wykonywania jego prawa – w tym prawa do przebywania w mieszkaniu.

 

Upoważnienie Pani przez męża do przebywania w mieszkaniu będącym przedmiotem jego prawa współwłasności nie narusza praw jego byłej żony. Do naruszenia jej praw doszłoby, gdyby przebywając w mieszkaniu, nie dopuszczała Pani byłej żony do korzystania z mieszkania.

 

Pani mąż może z byłą żona zawrzeć umowę regulująca sposób korzystania z ich wspólnego mieszkania. Jest to tzw. podział quoad usum (z łac. do użytkowania). W tej umowie współwłaściciele mogą określić, z których pomieszczeń w mieszkaniu każdy z nich może korzystać.

 

Sposób korzystania z mieszkania mógł zostać również określony w wyroku rozwodowym. Aktualnie sąd, orzekając rozwód, z urzędu orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez byłych małżonków, przed 2009 r. robił to jedynie na wniosek.

 

W wyroku z 10.02.2004 r., sygn. akt IV CK 17/03, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „dopuszczalne jest również uznanie zawarcia umowy w sposób dorozumiany, mocą której dokonano częściowego podziału rzeczy wspólnej do korzystania”. Natomiast „każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Mąż nie przekracza swoich uprawnień, pozwalając swojej żonie przebywać w mieszkaniu. Jego była żona nie może ograniczać praw Pani męża związanych z prawem własności mieszkania, a do atrybutów prawa własności należy upoważnianie innych osób do korzystania z mieszkania. Mówiąc o upoważnieniu, mam na myśli po prostu jego zgodę na to, by Pani w mieszkaniu przebywała. Nie chodzi tu o jakieś upoważnienie na piśmie. Dobrze byłoby, gdyby mąż poinformował byłą żonę, że Pani będzie korzystać z tego mieszkania, choć nie jest to jakiś obowiązek o charakterze prawnym.

 

Jeżeli sąd np. przyznał mężowi do używania jeden pokój, to jego byłej żonie nic do tego, kto i kiedy w tym pokoju przebywa. Może więc Pani w nim przebywać, kiedy Pani chce, i nie musi się Pani pytać jej o zgodę.

 

Prawo dysponowania pokojem potwierdza przytoczone już wcześniej orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że „każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Oczywiście nie może Pani korzystać z pomieszczeń przyznanych jego byłej żonie. Z pozostałych zaś pomieszczeń pozostawionych przez sąd do wspólnego korzystania może Pani korzystać z poszanowaniem praw byłej żony, tzn. nie może Pani np. zamknąć przed nią kuchni na klucz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »