Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do przebywania w mieszkaniu męża, który jest jego współwłaścicielem

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 09.03.2011

Mój mąż wraz z pierwszą żoną są współwłaścicielami mieszkania, ponoszą po połowie koszty utrzymania. W tym mieszkaniu przebywa była żona, a ja czasami chciałabym tam przenocować. Czy mąż może mnie do tego upoważnić? Czy jego była żona może mnie wyrzucić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani mąż jest współwłaścicielem mieszkania. Instytucję współwłasności, uprawnienia i obowiązki wynikające z współwłasności regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 195 i następne; w skrócie K.c.).

 

Zgodnie z art. 206 K.c. „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Niewątpliwie do atrybutów związanych z prawem współposiadaniem mieszkania i korzystania z niego należy uprawnienie współwłaściciela do upoważnieni innej osoby do wykonywania jego prawa – w tym prawa do przebywania w mieszkaniu.

 

Upoważnienie Pani przez męża do przebywania w mieszkaniu będącym przedmiotem jego prawa współwłasności nie narusza praw jego byłej żony. Do naruszenia jej praw doszłoby, gdyby przebywając w mieszkaniu, nie dopuszczała Pani byłej żony do korzystania z mieszkania.

 

Pani mąż może z byłą żona zawrzeć umowę regulująca sposób korzystania z ich wspólnego mieszkania. Jest to tzw. podział quoad usum (z łac. do użytkowania). W tej umowie współwłaściciele mogą określić, z których pomieszczeń w mieszkaniu każdy z nich może korzystać.

 

Sposób korzystania z mieszkania mógł zostać również określony w wyroku rozwodowym. Aktualnie sąd, orzekając rozwód, z urzędu orzeka o sposobie korzystania z mieszkania przez byłych małżonków, przed 2009 r. robił to jedynie na wniosek.

 

W wyroku z 10.02.2004 r., sygn. akt IV CK 17/03, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „dopuszczalne jest również uznanie zawarcia umowy w sposób dorozumiany, mocą której dokonano częściowego podziału rzeczy wspólnej do korzystania”. Natomiast „każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Mąż nie przekracza swoich uprawnień, pozwalając swojej żonie przebywać w mieszkaniu. Jego była żona nie może ograniczać praw Pani męża związanych z prawem własności mieszkania, a do atrybutów prawa własności należy upoważnianie innych osób do korzystania z mieszkania. Mówiąc o upoważnieniu, mam na myśli po prostu jego zgodę na to, by Pani w mieszkaniu przebywała. Nie chodzi tu o jakieś upoważnienie na piśmie. Dobrze byłoby, gdyby mąż poinformował byłą żonę, że Pani będzie korzystać z tego mieszkania, choć nie jest to jakiś obowiązek o charakterze prawnym.

 

Jeżeli sąd np. przyznał mężowi do używania jeden pokój, to jego byłej żonie nic do tego, kto i kiedy w tym pokoju przebywa. Może więc Pani w nim przebywać, kiedy Pani chce, i nie musi się Pani pytać jej o zgodę.

 

Prawo dysponowania pokojem potwierdza przytoczone już wcześniej orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono, że „każdy ze współwłaścicieli może podejmować samodzielnie pewne czynności w stosunku do tych części rzeczy wspólnej, z których samodzielnie korzysta. W przypadku lokalu oznacza to, że dopuszczalne jest zawarcie przez korzystającego z niego współwłaściciela umowy użyczenia z osobą trzecią”.

 

Oczywiście nie może Pani korzystać z pomieszczeń przyznanych jego byłej żonie. Z pozostałych zaś pomieszczeń pozostawionych przez sąd do wspólnego korzystania może Pani korzystać z poszanowaniem praw byłej żony, tzn. nie może Pani np. zamknąć przed nią kuchni na klucz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus IV =

»Podobne materiały

Powrót do stanu sprzed podziału majątku

Zawarliśmy z żoną umowę w formie aktu notarialnego. Przejąłem kredyt zaciągnięty z byłą żoną w całości – i od tej pory spłacałem go sam (jestem też jedynym właścicielem w KW). Moja sytuacja finansowa się jednak pogorszyła i znów spłacamy dom wspólnie, chcielibyśmy powrócić do stanu sprzed podz

 

Koszty włożone w remont mieszkania a rozwód

W 2008 r. zawarłem związek małżeński. Po roku jednak odszedłem od żony. Dwa lata przed ślubem wykonałem remont generalny za swoje pieniądze jej własnego mieszkania otrzymanego od rodziców. Rok temu sąd orzekł rozwód bez winy. Czy mogę jakoś odzyskać kwoty włożone w remont mieszkania byłej żony?

 

Dopisanie żony do mieszkania i późniejszy rozwód

Dostałem mieszkanie w ramach darowizny od moich rodziców w 2011 r. W akcie notarialnym jest zawarte, iż muszę zapewnić mojemu ojcu dożywotnio dach nad głową. Ojciec cały czas tam mieszka. W tym samym roku wziąłem ślub cywilny i dopisałem notarialnie żonę do mieszkania. Niestety teraz się rozstajemy,

 

Cały majątek należy do męża - czy coś mi się należy po rozwodzie?

Jestem z mężem w separacji, cały majątek należy do niego. Mamy rozdzielność majątkową. Czy prawnie coś mi się należy po rozwodzie?

 

Co ze wspólnym domem po rozwodzie?

Jestem 5 lat po rozwodzie z orzeczeniem wyłącznej winy mojego męża. Mamy wspólny dom z kredytem hipotecznym. Ze względu na zachowanie byłego męża byłam zmuszona wraz z dzieckiem wyprowadzić się z własnego domu. Jednak nadal ponoszę koszty: płacę połowę kredytu oraz media, chociaż z nich nie korzysta

 

Jak ustalić przez sąd, czy na koncie były wspólne środki małżeńskie?

Jestem po rozwodzie 9 lat. Swoją część mieszkania były mąż przepisał aktem darowizny na dzieci. Dzieci są dorosłe i może się zdarzyć, że zażądają spłaty darowizny. Ponieważ spłata wymaga czasu (nie dysponuję gotówką), chciałabym zgłosić się do byłego męża po rozliczenie konta. Konto było założone pr

 

Przeniesienie własności domu po rozwodzie

Sprawa dotyczy przeniesienia własności domu po rozwodzie. Mąż przed ślubem dostał działkę od dziadka, po ślubie – otrzymał działkę od siostry. Połączyliśmy te działki w jedną i na kredyt wybudowaliśmy na niej dom. Jako właściciel całości widnieje mąż, pomimo że kredyt mamy wspólny. Trzy miesią

 

Osoba nieletnia jako współwłaściciel mieszkania

Niedawno zmarła moja córka, osierociwszy dwunastoletnią dziewczynkę. Mam zamiar – wspólnie z zięciem – kupić dom, w którym chcemy razem zamieszkać. Zależy mi jednak na tym, żeby wnuczka stała się jego współwłaścicielką. Czy osoba nieletnia może być współwłaścicielem nieruchomości? Jeśli

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »