Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pierwszego urlopu – najważniejsze informacje

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.07.2010

W artykule znajdujemy informacje o tym, komu i w jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, kiedy jest to pierwszy urlop pracownika.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Tego prawa pracownik nie może się zrzec.

 

Wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje pracownikowi, zależy od stażu pracy. Stosownie do art. 154 § 1 Kodeksu pracy wynosi on:

 

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

Dla pracownika, który po raz pierwszy w życiu podejmuje zatrudnienie, obliczanie wymiaru przysługującego mu urlopu wypoczynkowego odbywa się w szczególny sposób.

 

Zgodnie z art. 153 § 1 Kodeksu pracy, pracownik – podejmujący pracę po raz pierwszy – w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

 

Regułą jest, iż wymiar urlopu przysługującego pracownikowi po roku pracy wynosi 20 dni. Wynika to z tego, iż osoby rozpoczynające pierwszą pracę zazwyczaj nie mają jeszcze żadnego faktycznego stażu pracy.

 

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego po każdym miesiącu pracy. Tak więc osoba zatrudniona na pełnym etacie, po przepracowaniu 1 miesiąca nabywa prawo do 1/12 z 20 dni urlopu jej przysługujących. Po przepracowaniu 2 miesięcy przysługuje jej – 2/12 z 20 dni itd.

 

Dla obliczania wymiaru należnego urlopu nie ma znaczenia, u którego z kolei pracodawcy upłynął pełny miesiąc zatrudnienia. Nie mają również znaczenia ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

 

Należy podkreślić, iż urlop cząstkowy przysługuje pracownikowi w pierwszym roku pracy, a nie przez pierwszy rok pracy. Oznacza to, że pracownik ma prawo do urlopu cząstkowego, zgodnie z art. 153 Kodeksu pracy, tylko do końca roku kalendarzowego, w którym po raz pierwszy podjął zatrudnienie. W następnym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje już prawo do pełnego urlopu na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli pracownik po raz pierwszy został zatrudniony w roku 2009, to w tym konkretnym roku przysługuje mu prawo do urlopu cząstkowego (1/12 wymiaru urlopu za każdy przepracowany miesiąc), a w następnym 2010 r. przysługiwać mu już będzie prawo do pełnego urlopu na zasadach ogólnych, niezależnie od tego jaki jest jego staż pracy.

 

Powyższe wynika z art. 153 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

Jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, to dla nich urlop wypoczynkowy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Na przykład wymiar urlopu wypoczynkowego osoby uprawnionej do 20 dni urlopu, zatrudnionej na 1/2 etatu wynosi 10 dni. Po przepracowaniu pełnego miesiąca taki pracownik uzyskuje prawo do 1/12 z 10 dni urlopu, co daje 0,83(3) dnia urlopu, a więc pracownik nabędzie prawo do 6,67 godzin urlopu, co daje 6 godzin i 39 minut.

 

Tu należy wskazać, iż według art. 1542 § 4 Kodeksu pracy udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy, jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest krótsza niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

 

Miesiąc pracy, po którym pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego, to okres faktycznego trwania stosunku pracy, a nie rzeczywistego wykonywania pracy. Okres ten obejmuje również usprawiedliwione przerwy w pracy, np. związane ze zwolnieniem lekarskim od pracy z powodu choroby.


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.07.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + VIII =

 

»Podobne materiały

Wyzysk w prawie cywilnym

Artykuł omawia warunki konieczne dla uznania, że umowa została zawarta w warunkach wyzysku jednej ze stron oraz skutki tego stanu rzeczy.

 

Przerwanie biegu przedawnienia w prawie cywilnym

Artykuł omawia przesłanki oraz konsekwencje skutecznego przerwania biegu przedawnienia w prawie cywilnym.

 

Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu w serwisie ASO

Artykuł dotyczy odszkodowanie za naprawę uszkodzonego samochodu w serwisie ASO. Pani Marta kupiła wymarzony od lat samochód. Bardzo o niego dbała, dokonując przeglądów i napraw eksploatacyjnych zawsze w autoryzowanym serwisie (ASO). Niestety, któregoś dnia w jej pojazd uderzył kierowca, kt

 

Powódź 2010 – formy pomocy dla powodzian

O jakie formy pomocy materialnej możesz się starać, jeśli padłeś ofiarą powodzi?

 

Zbycie spadku lub udziału w spadku

Artykuł omawia zagadnienia związane ze zbyciem spadku lub udziału w spadku.

 

Zasady stosowania prawa łaski (ułaskawienia)

W artykule autorka omówiła zasady stosowania prawa łaski (ułaskawienia), w tym procedury obowiązujące przy składaniu wniosków.

 

Zebranie przedstawicieli spółdzielni pracy

Najwyższy organ spółdzielni pracy, jakim jest walne zgromadzenie członków, może zostać zastąpiony przez zebranie przedstawicieli. Przesłanką do powołania tego organu jest przekroczenie określonej w statucie liczby członków spółdzielni.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe, czyli informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadkach wskazanych w tej ustawie oraz w sposób w niej określ

 

Wykorzystanie domeny

Zarejestrowaną domenę internetową można wykorzystywać w zasadzie w dowolny sposób, prawa do niej mogą być również przedmiotem obrotu. Ograniczeniem w tym zakresie mogą być jednak prawa osób trzecich, w szczególności prawa do nazwy handlowej.

 

Zmiana, cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej może zostać wydane na czas nieokreślony, jednak nie zwalnia to przedsiębiorcy prowadzącego aptekę z obowiązku wystąpienia o zmianę zezwolenia, jeżeli uległ zmianie stan prawny lub faktyczny w nim określony. Zezwolenie na prowadzenie apteki może równie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »