Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do odszkodowania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 07.04.2014

Od kilku lat spłacam raty kredytu za samochód. Rok temu komornik zajął auto i ustanowił mnie dozorcą. W tym roku miałem wypadek. Ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą. Kto ma prawo do odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela? W załączniku przesyłam dokumenty do analizy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji w pierwszej kolejności należy wskazać, że brak informacji co do tego, jaka forma zabezpieczenia należności kredytowych banku ma miejsce w tym przypadku.

 

Ogólne warunku kredytu przewidują możliwość ustanowienia cesji praw z ubezpieczenia na bank (jest to najczęstsza forma zabezpieczenia roszczeń banku) oraz przewłaszczenia pojazdu na bank (najczęściej w formie przeniesienia prawa współwłasności pojazdu w części 49/100).

 

Mając powyższe na uwadze, najpewniejszą opcją jest to, że to bank posiada prawo do otrzymania odszkodowania z tytułu szkody w pojeździe w drodze cesji tych praw z polisy, a zatem o szkodzie powinien Pan w pierwszej kolejności powiadomić bank, wskazując mu również ubezpieczyciela, który szkodę likwiduje oraz numer tej szkody (jeżeli został już nadany).

 

Jednocześnie o ww. szkodzie powinien Pan również niezwłocznie powiadomić komornika, wskazując mu powyższą okoliczność dotyczącą istniejącej cesji praw do odszkodowania na rzecz banku.

 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że do zajęcia ww. pojazdu doszło w sytuacji przysługiwania Panu jedynie ułamkowego udziału w jego współwłasności (pozostali współwłaściciele, zgodnie z protokołem zajęcia, to bank oraz Pańska żona). Oznacza to, że komornik sprzedaży licytacyjnej mógłby dokonać jedynie właśnie z tego przysługującego Panu udziału, a zatem jest to jednocześnie wysokość Pańskiej odpowiedzialności z tego pojazdu.

 

Wobec tego należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 856 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

 

„§ 1. Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono dozór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór ruchomości z taką starannością, aby nie straciły na wartości, i oddać je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jeżeli dozorca lub dłużnik zobowiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

 

§ 2. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości”.

 

Z kolei przepis art. 857 K.p.c. stanowi:

 

„§ 1. Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętych ruchomości, jeżeli zachował staranność, do jakiej był obowiązany w myśl przepisu artykułu poprzedzającego.

 

§ 2. Dłużnikowi nie przysługuje roszczenie do wierzyciela z powodu uszkodzenia lub zaginięcia zajętych ruchomości podczas ich przewożenia, przesyłki lub przechowywania u dozorcy”.

 

Mając powyższe na uwadze, istnieje taka ewentualność, że przy stwierdzeniu, iż do szkody w pojeździe doszło z Pańskiej winy, wierzyciel mógłby domagać się od Pana roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie, w jakim egzekucja z pojazdu stała się bezskuteczna w granicach przysługującego Panu udziału w prawie jego współwłasności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus X =

»Podobne materiały

Naprawienie samochodu a odszkodowanie

Doszło do uszkodzenia jednej opony. Ze względu na bezpieczeństwo wymieniłam dwie opony na jednej osi. Jednak ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie tylko za jedną oponę. Odwołanie zostało odrzucone. Jakie argumenty przedstawić ubezpieczycielowi, aby zwiększył odszkodowanie w związku z naprawą mojego

Odszkodowanie od sprawcy

Moja mama dwukrotnie zatruła się tlenkiem węgla po pożarach instalacji w sąsiednim mieszkaniu. Sprawcą pożarów był wiecznie pijany sąsiad. Mama przebywała w szpitalu, potem na zwolnieniu; jest bardzo zestresowana całą sytuacją, boi się powtórek. Czy może starać się o odszkodowanie od sprawcy i w jak

Odszkodowanie po kolizji

Proszę o poradę dotyczącą odszkodowania po kolizji. Moja córka miała kolizję drogową i w związku z tym został uszkodzony mój samochód (doszło do wymuszenia pierwszeństwa przejazdu). Policja odnalazła sprawcę i ten przyznał się do spowodowania całej sytuacji. Firma ubezpieczeniowa wyceniła

Odszkodowanie z AC - zaniżenie kwoty pojazdu

Doszło do wypadku z udziałem mojego pojazdu. Ubezpieczyciel zaniża kwotę pojazdu z powodu dużej liczby przejechanych kilometrów itd. i wycenia go na 18 000 zł (rynkowo ok. 23 000 zł). Stwierdza szkodę całkowitą, gdyż wartość naprawy przewyższa 60% ceny samochodu. Pozostałość
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »