.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do mieszkania kwaterunkowego

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 19.12.2015

Po 30 latach straciłam mieszkanie kwaterunkowe, gdyż znalazł się spadkobierca właściciela, a wcześniej nie zdążyłam go wykupić. Od gminy nie dostałam nic gdyż przekraczam kryterium dochodowe. Zaraz po eksmisji zamieszkałam w 2011 r. u mojej mamy, która jest najemcą kwaterunku. Mieszkamy w kiepskich warunkach, mama jest obłożnie chora (ma 96 lat), opiekuję się nią. Jestem zameldowana na pobyt stały. Jestem bardzo zmęczona opieką nad mamą, chciałabym ją oddać na miesiąc do domu opieki, by trochę odpocząć. Czy jednak nie muszę mieszkać z nią stale przez 7 lat, by później wstąpić w stosunek najmu po niej? A co, jeśli mama nie dożyje tych lat? Czy mogę ją oddać na miesiąc do domu opieki w tej sytuacji, tak by nie stracić dachu nad głową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W świetle obecnie obowiązującego prawa prawo najmu lokalu mieszkalnego nie podlega dziedziczeniu oraz nie wchodzi w skład spadku po najemcy, niemniej jednak bliscy członkowie rodziny zmarłego najemcy mogą zachować prawo do lokalu dzięki instytucji wstąpienia w stosunek najmu. Instytucja ta funkcjonuje w obecnym kształcie od 10 lipca 2001 r., tj. od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 150).

 

Wstąpienie w stosunek najmu w całości uregulowane zostało w art. 691 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którym „w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą”, pod warunkiem, o którym mowa w art. 691 § 2 Kodeksu cywilnego jakim jest – stałe zamieszkiwanie z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 6 maja 1980 r., sygn. akt III CRN 61/80, zinterpretował pojęcie stałego zamieszkania, które należy rozumieć w następujący sposób: „przez stałe zamieszkanie, stanowiące przesłankę nabycia praw najmu na podstawie art. 691 k.c., należy rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w tym mieszkaniu i tej miejscowości skupia się życie osobiste i działalność osoby bliskiej najemcy. Z reguły nie będzie stanowić stałego zamieszkania pobyt osoby bliskiej w celu udzielenia doraźnej, choć nawet dłużej trwającej pomocy najemcy mieszkania”.

 

Nadto chciałbym wyjaśnić, iż aby móc stwierdzić, że spełniona została przesłanka „stałego zamieszkiwania”, konieczny jest określony stan faktyczny, a nie stan wynikający z treści decyzji administracyjnej o zameldowaniu.

 

Meldunek jest bowiem czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. „o ewidencji ludności i dowodach osobistych” (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

 

Z powyższego przepisu art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego wynika bezspornie, iż celem instytucji wstąpienia w stosunek najmu jest zapewnienie prawa do zamieszkiwania w lokalu osobom, które mieszkały z najemcą i wskutek jego śmierci traciłyby uprawnienia do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Wstąpienie w stosunek najmu zapobiega takim sytuacjom, określając pewien krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki zmarłego najemcy w takim kształcie, w jakim istniały za jego życia.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy lokalu mieszkalnego wymagane jest spełnienie dwóch przesłanek tj. należy znajdować się w kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, a ponadto należy spełnić przesłankę z art. 691 § 2, jaką jest stałe zamieszkiwanie z najemcą w danym lokalu do chwili jego śmierci.

 

Nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach twierdzenie, jakoby musiała Pani wykazać 7-letni okres stałego zamieszkiwania do chwili śmierci najemcy, aby móc wstąpić w stosunek najmu.

 

Należy również wyjaśnić, że warunkiem wstąpienia w stosunek najmu, jak wskazałem wyżej, jest stałe zamieszkiwanie w danym lokalu do chwili śmierci najemcy, a zatem zamieszkiwanie razem. Wskazała Pani, iż zamierza na pewien okres zawieźć mamę do domu opieki, a zatem należy rozważyć, jaki będzie stan prawny, gdyby Pani mamy umarła w domu opieki, bowiem niespełniony będzie warunek stałego zamieszkiwania z najemcą do chwili jego śmierci.

 

W tym kontekście chciałbym zwrócić Pani uwagę na wyroku Sąd Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 1179/98, w którym sąd uznał, iż czasowe – uzasadnione określonymi przyczynami – przebywanie poza miejscem stałego miejsca zamieszkania nie oznacza, by najemca przestał mieszkać w „swoim” lokalu, by zmienił miejsce zamieszkania.

 

Zatem w przypadku śmierci mamy w domu opieki musi Pani przekonać właściciela, iż pobyt mamy w domu opieki miał charakter czasowy, spowodowany m.in. tym, że musiała Pani odpocząć, będąc zmęczoną opieką nad obłożnie chorą mamą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl