.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do emerytury

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 25.07.2013

Na podstawie ugody z ubezpieczycielem – zawartej przed sądem w 1999 r. – otrzymałam rentę wyrównawczą, ponieważ w wyniku wypadku zostałam inwalidką. Już nigdy nie będę mogła pracować. W pozwie wnosiłam o rentę dożywotnią, ale w ugodzie takiego zapisu nie ma. Przed wypadkiem prowadziłam swoją firmę i zarabiałam o wiele więcej niż wynosi średnia krajowa. Parę lat temu ZUS bez mojego wniosku zamienił rentę inwalidzką na emeryturę. Niecały tydzień temu wspomniany na wstępie ubezpieczyciel wystąpił do sądu z pozwem o zmniejszenie mi renty wyrównawczej o ok. 70%! Ubezpieczyciel powołuje się na art. 907 Kodeksu cywilnego. Tymczasem mój stan zdrowia nie poprawił się, a wręcz przeciwnie – jest gorszy i wymagam coraz większej opieki. Cały czas zwiększają się moje potrzeby (leki, lekarze, dieta, przejazdy). Czy przyznanie mi prawa do emerytury może być podstawą do wystąpienia ubezpieczyciela z pozwem o zmniejszenie renty? Gdybym nie uległa wypadkowi, na pewno wciąż prowadziłabym swoją firmę. Czy ja byłam zobowiązana do zbierania rachunków w celu udokumentowania swoich zwiększonych potrzeb?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 907 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie”.

 

Zmiana stosunków w rozumieniu art. 907 § 2 – w znaczeniu zmiany sytuacji majątkowej lub osobistej – musi wystąpić po wydaniu wyroku ustalającego prawo do renty lub też po zawarciu ugody w tej sprawie.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego został zaprezentowany pogląd, iż jako przykład „zmiany stosunków”, o którym mowa w art. 907 § 2 K.c., Sąd Najwyższy uznaje – w zależności od konkretnych okoliczności – osiągnięcie wieku emerytalnego i możliwość przejścia na emeryturę przez osobę uprawnioną do renty uzupełniającej.

 

Zatem zgodnie z przepisami oraz orzecznictwem przyznanie prawa do emerytury może być podstawą do wystąpienia z pozwem o zmniejszenie renty. Jednakże to jeszcze nie oznacza, że sąd przychyli się do takiego wniosku.

 

Każdą sprawę sądy rozpatrują indywidualnie i trudno jest mi przewidzieć, jak sąd orzeknie w Pani wypadku, tym bardziej że orzecznictwo w tym zakresie jest różne.

 

Może przytoczę niektóre z orzeczeń. W uchwale z dnia 12 czerwca 1968 r. (III PZP 27/68, OSNCP 1969, nr 2, poz. 24) Sąd Najwyższy stwierdził, że w procesie o rentę uzupełniającą sąd nie powinien ograniczyć obowiązku płacenia renty do momentu uzyskania przez powoda uprawnień do emerytury, chyba że z okoliczności danej sprawy wynika, iż powód w chwili osiągnięcia uprawnień do emerytury byłby niezdolny do wykonywania pracy zarobkowej, nawet wówczas, gdyby nie uległ wypadkowi.

 

W wyroku z dnia 3 września 2008 r. (sygn. akt I BP 5/08) Sąd stwierdził: „Poszkodowanemu pracownikowi, który nabył prawo do emerytury, może przysługiwać w dalszym ciągu renta uzupełniająca, jeżeli wykaże, że gdyby nie niezdolność do pracy wynikająca z wypadku przy pracy mógłby nadal wykonywać pracę zarobkową, wykorzystując zachowaną zdolność do pracy”.

 

Zatem w trakcie rozprawy musiałaby Pani wykazać, że gdyby nie wypadek prowadziłaby Pani nadal działalność gospodarczą.

 

Ponadto Pani potrzeby w związku ze zdrowiem uległy zwiększeniu.

 

W zależności od tego, jaką Pani prowadziła działalność gospodarczą, tak należałoby uzasadniać. Jeżeli była to działalność, która w obecnych czasach byłaby rozwojowa, wówczas byłyby potencjalne możliwości uzyskiwania wyższych dochodów.

 

Pani również może powoływać się na zmianę stosunków i żądać podwyższenia renty, powołując się na Pani zwiększone potrzeby.

 

Na Pani drugie pytanie odpowiem treścią wyroku Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2005 r. (III CK 392/04, niepublikowany):

 

„Jeżeli podstawę zasądzenia na rzecz poszkodowanego renty stanowi zwiększenie potrzeb wyrażających się w przyszłych powtarzających się stałych wydatkach obejmujących między innymi konieczną opiekę, rehabilitację, pielęgnację, to w takim przypadku wystarczające jest wykazanie przez poszkodowanego istnienia zwiększonych potrzeb stanowiących następstwo czynu niedozwolonego. Poszkodowany może bowiem aktualnie nie dysponować na razie odpowiednimi środkami finansowymi na dokonanie wydatków, które jednak są konieczne”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl