.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sądowne ubieganie się o opiekę nad dzieckiem

Autor: Katarzyna Ostrowska • Opublikowane: 20.10.2009

Syn chce sądownie ubiegać się o opiekę nad 8-miesięcznym dzieckiem. Taką podjął decyzję, bo matka dziecka od pewnego czasu utrudnia mu z nim kontakty. Syn pracuje i opłaca utrzymanie dziecka, jego matka uczy się. Niestety propozycja wspólnego zamieszkania została przez nią odrzucona, nie ma szans na to, by stworzyli rodzinę. Dotąd syn codziennie widywał się z dzieckiem. Niestety wczoraj doszło do tego, że zabroniono mu zabrania dziecka z jej domu do naszego – niedoszła teściowa wezwała policję i wyprosiła syna. On się obawia, że niedługo zabronią mu całkowicie tych kontaktów. Od czego należałoby zacząć, jak przygotować się do rozprawy sądowej i czy w ogóle ojciec dziecka ma szanse na to, by jemu została przyznana opieka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sądowne ubieganie się o opiekę nad dzieckiem

Komu przysługuje prawo wykonywania władzy rodzicielskiej w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu?

Zacznijmy od przypomnienia, że na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko pozostaje do pełnoletniości pod władzą rodzicielską rodziców. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.

 

Zakładając, że w opisywanej przez Panią sytuacji synowi nie zostało na mocy wyroku sądowego ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ani nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma razem z matką dziecka równe prawa do sprawowania nad nim opieki.

 

Zgodnie z art. 107 K.r.io.: Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania.

Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Wniosek ojca o powierzenie mu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Jeżeli intencją syna jest, aby sąd powierzył mu wykonywanie władzy rodzicielskiej, musi wystąpić do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej matki dziecka i powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu.

 

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym – wydziale rodzinnym miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sądzie rejonowym jego miejsca pobytu.

 

We wniosku Pani syn powinien opisać swoją sytuację, wskazać, że z nieformalnego związku urodziło się dziecko, które przebywa obecnie razem z matką w jej miejscu zamieszkania. Powinien zaznaczyć, czy dobrowolnie uznał dziecko, czy konieczne było sądowe uregulowanie tej kwestii. Następnie powinien szczegółowo uzasadnić, dlaczego wnosi o powierzenie jemu wykonywania władzy rodzicielskiej. Opisać swoją sytuację finansową, rodzinną i mieszkaniową, wskazując, że jest w stanie sprawować pełną opiekę nad dzieckiem. Do wniosku należy załączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.

Pozostawienie dziecka przy matce i złożenie przez ojca wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Natomiast gdyby syn, kierując się interesem dziecka, uznał, że najkorzystniej będzie, aby dziecko pozostało z matką, a on miał prawo współdecydować w sprawach dziecka i często się z nim widywać, należałoby rozważyć złożenie do sądu wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

 

Według art. 113 K.r.io. niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z nim (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 113¹ § 1 K.r.io., jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Czy matka ma prawo ograniczać ojcu kontakty z dzieckiem?

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, Pani syn, mimo że nie jest mężem matki dziecka ma pełne prawo do kontaktów z dzieckiem. Matka nie ma prawa ograniczać ojcu kontaktów z dzieckiem poprzez zabranianie mu zabieranie dziecka poza jej miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem należy, tak samo jak wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, złożyć w sądzie rejonowym – wydziale rodzinnym miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania – sądzie rejonowym jego miejsca pobytu. Należy go opłacić opłatą sądową w wysokości 40 zł. We wniosku należy opisać sytuację, w jakiej znalazł się Pani syn, wyjaśnić dlaczego występuje z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, wskazać, w jakie dni chciałby widywać się z dzieckiem. Również powinien zaznaczyć, czy dobrowolnie uznał dziecko, czy konieczne było sądowe uregulowanie tej kwestii. Do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 0 =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl