Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działka rolna bez aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 30.11.2009

Mam działkę rolną o powierzchni około 100 arów. Nie posiada ona aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim planie widnieje jako grunt rolny. Formą własności jest współwłasność małżeńska (akt notarialny).

Chciałbym na tej działce wybudować budynek gospodarczy (pow. 25 m2). Do zgłoszenia jest potrzebne podpisanie „Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. Czy zgodnie z prawem mogę takie oświadczenie podpisać, mimo że to jest nieruchomość gruntowa rolna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samo podpisane oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest jedynie oświadczeniem, że przysługuje Panu tytuł prawny do nieruchomości, wynikający w Pana przypadku z prawa własności stwierdzonego aktem notarialnym.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 

Podpisanie przez Pana oświadczenia, nie jest więc oświadczeniem o spełnieniu wszystkich wymaganych przez Prawo budowlane i inne przepisy szczególne warunków niezbędnych do wybudowania budynku o powierzchni 25 m2.

 

Niezależnie od tego należy zaznaczyć, iż w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego musi Pan uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nawet gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sytuacji gdy brak jest planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Odnosi się to także do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

 

Ustawa reguluje też w sposób szczegółowy warunki, które należy spełnić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków:

 

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana;
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istnieje uzbrojenie terenu lub plany jego wykonania;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

Organ na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma 30 dni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + VIII =

»Podobne materiały

Wielkość altany w ogrodzie działkowym

Kilka lat temu wydano mi pozwolenie na budowę altany ogrodowej do 35 m2, na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zarząd zgodę poparł uchwałami nadającymi działkom status ogrodu podmiejskiego. Obecnie inspektor nadzoru budowlanego dokonujący pomiarów altan stwierdził, że obiekty powyżej 25 m2 stan

 

Podwyższenie terenu i zalewanie sąsiada

Sąsiad buduje dom na glebach ogrodniczych II klasy, dopuszcza się samowolnego podniesienia terenu, co powoduje zalewanie mojej posesji (grzyby, zniszczenia itp.). Decyzje niekorzystne dla mnie uchyliło SKO. Nadzór budowlany nie widzi złamania prawa. Burmistrz powołał biegłego melioranta, który wydał

 

Warunki zabudowy – co zrobić, by sąsiad ich nie otrzymał?

Sąsiad nielegalnie (ponieważ budynek przeznaczony jest do przechowywania maszyn rolniczych) prowadzi tartak w odległości 20 m od mojego domu. Powiatowy Nadzór Budowlany przeprowadził śledztwo w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, ale sąsiedzi nadal kontynuują tam działalność gospo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »