Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wybudowanie budynku gospodarczego na działce rolnej bez aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 30.11.2009

Mam działkę rolną o powierzchni około 100 arów. Nie posiada ona aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W poprzednim planie widnieje jako grunt rolny. Formą własności jest współwłasność małżeńska (akt notarialny).

Chciałbym na tej działce wybudować budynek gospodarczy (pow. 25 m2). Do zgłoszenia jest potrzebne podpisanie „Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”. Czy zgodnie z prawem mogę takie oświadczenie podpisać, mimo że to jest nieruchomość gruntowa rolna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samo podpisane oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest jedynie oświadczeniem, że przysługuje Panu tytuł prawny do nieruchomości, wynikający w Pana przypadku z prawa własności stwierdzonego aktem notarialnym.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 

Podpisanie przez Pana oświadczenia, nie jest więc oświadczeniem o spełnieniu wszystkich wymaganych przez Prawo budowlane i inne przepisy szczególne warunków niezbędnych do wybudowania budynku o powierzchni 25 m2.

 

Niezależnie od tego należy zaznaczyć, iż w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego musi Pan uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, nawet gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sytuacji gdy brak jest planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Odnosi się to także do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

 

Ustawa reguluje też w sposób szczegółowy warunki, które należy spełnić, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Zgodnie z art. 61 ust. 1 wydanie decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest jedynie w przypadku łącznego spełnienia kilku warunków:

 

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana;
  • teren ma dostęp do drogi publicznej;
  • istnieje uzbrojenie terenu lub plany jego wykonania;
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

 

Organ na wydanie decyzji o warunkach zabudowy ma 30 dni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus 7 =

»Podobne materiały

Warunki zabudowy – co zrobić, by sąsiad ich nie otrzymał?

Sąsiad nielegalnie (ponieważ budynek przeznaczony jest do przechowywania maszyn rolniczych) prowadzi tartak w odległości 20 m od mojego domu. Powiatowy Nadzór Budowlany przeprowadził śledztwo w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, ale sąsiedzi nadal kontynuują tam działalność gospo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »