Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego ze stosunku pracy w czasie równolegle prowadzonej działalności gospodarczej

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 28.10.2010

Autorka wyjaśnia, dlaczego świadczenia rehabilitacyjnego ze stosunku pracy nie można pobierać przy równolegle prowadzonej działalności gospodaczej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie rehabilitacyjne to inaczej mówiąc przedłużenie zasiłku chorobowego, które zapewnia ubezpieczonemu pomoc finansową w sytuacjach wymagających dłuższego leczenia.

 

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) – świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

 

Po myśli art. 18 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do: emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz urlopu dla poratowania zdrowia udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Ponieważ osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne jest osobą niezdolną do pracy, wobec tego bezpośrednie zastosowanie w tym zakresie znajdują przepisy dotyczące zasiłku chorobowego (art. 22 wymienionej ustawy).

 

Zgodnie z treścią art. 17 tejże ustawy ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

Odnosząc się do treści powołanych przepisów prawa uznać należy, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w czasie trwającej niezdolności do pracy (świadczenie rehabilitacyjne, a wcześniej zasiłek chorobowy) traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli dokona kontroli prawidłowości wypłacania świadczenia rehabilitacyjnego osobie prowadzącej równolegle działalność gospodarczą – może wstrzymać jego wypłatę oraz dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

Bowiem zgodnie z treścią art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus 1 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »