.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo jazdy a niepłacone alimenty

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 20.09.2018

Zostało mi odebrane na 2 lata prawo jazdy za jazdę po alkoholu. W tym czasie wójt złożył wniosek o odebranie go za niepłacone alimenty. Obecnie zdałem ponownie egzamin, płacę alimenty, jednak w wydziale komunikacji nie chcą mi wydać dokumentu. Co mam robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo jazdy a niepłacone alimenty

Fot. Fotolia

Podstawę prawną stanowią: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (zwany dalej: K.p.a.).

 

Możliwość zatrzymania prawa jazdy wskutek niepłacenia alimentów zawiera ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W świetle tej ustawy dłużnik alimentacyjny, który przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie wyższej  niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, może zostać uznany za dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika: po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji (art. 5 ust. 3b pkt 2).

 

Zgodnie z art. 5 ust 6 „uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego do starosty, gdy:

 

1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy, o której mowa w ust. 3, oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2) nastąpi utrata statusu dłużnika alimentacyjnego”.

 

Dłużnik alimentacyjny może odzyskać prawo jazdy bez potrzeby podchodzenia do ponownego egzaminu (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2014 r., sygn. akt III SA/Kr 370/14).

 

Tak więc powinien Pan powinien Pan zwrócić się do urzędu gminy o uchylenie Panu statusu dłużnika alimentacyjnego oraz uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przedstawiając dowody zapłaty z ostatnich 6 miesięcy (najkorzystniej będzie dołączyć potwierdzenia ze wspomnianego okresu płacenia). Zwrot dokumentu zatrzymanego przez starostę na wniosek organu właściwego dłużnika alimentacyjnego następuje po uchyleniu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. Decyzja o uchyleniu zatrzymania prawa jazdy powinna zostać wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca po złożeniu wniosku (art. 35 § 1 i 3 K.p.a.).

 

Z chwilą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy organ musiał posiadać informację, iż posiada Pan uprawnienie do kierowania pojazdami. Późniejsza utrata tego uprawnienia nie świadczy o nielegalności takiej decyzji.  

 

Musi Pan uprzednio doprowadzić do uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w trybie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po jej uchyleniu będzie Pan mógł odebrać nowy dokument, potwierdzający uprawnienie do prowadzenia pojazdu. Wydział komunikacji może odmówić wydania tego dokumentu pomimo faktu, iż jest to nowy dokument, ze względu na obowiązującą decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy wydaną przez starostę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »