Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie składek z ZUS-u i OFE

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 09.10.2017

Mój tata zmarł 3 lata temu, mając 60 lat, i nie pobierał świadczeń emerytalnych – miał rentę chorobową. Czy przysługuje mi prawo dziedziczenia składek z ZUS-u i OFE? Mama zmarła 10 lat temu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczenie składek z ZUS-u i OFE

Fot. Fotolia

Wszystko sprowadza się do tego, by ustalić, czy tata podlegał tylko ubezpieczeniu emerytalnemu z tzw. I filaru, czy też II. Tzw. II filar dotyczy osób, które mogły odkładać składki na emeryturę w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Te składki podlegają specyficznym regułom dziedziczenia. Reguluje to ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z art. 131 tej ustawy w pierwszej kolejności zgromadzone na koncie ubezpieczonego składki są przekazywane żyjącemu małżonkowi, jeśli pozostawał z ubezpieczonym we wspólności małżeńskiej. W opisywanym przez Panią przypadku nie ma takiej możliwości ponieważ mama zmarła przed tatą.

 

W tej sytuacji według art. 132 ustawy, która jest tu omawiana, środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego ( tzw. uposażeni wyraźnie wskazani w stosownym oświadczeniu ubezpieczonego), a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że w pierwszej kolejności prawo do składek mają osoby wskazane przez przyszłego emeryta, a jeśli takiej osoby nie wskazano, to składki dziedziczą według ogólnych reguł spadkobiercy, którzy mają potwierdzenie nabycia spadku (poświadczenie dziedziczenia lub postanowienie o stwierdzeniu nabyci spadku).

 

Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu. Zasady te stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

 

Jeśli zatem wie Pani, że tata odprowadzał składki na fundusz, i wie Pani, na jaki, wystarczy wraz z prawomocnym potwierdzeniem nabycia spadku zgłosić się do takiego funduszu. Tam jednak może okazać się, że przy podpisywaniu umowy z OFE tata uposażył do zgromadzonych na jego rachunku kwot inną osobę niż Pani. Musi mieć Pani tego świadomość.

 

Jeśli chodzi o składki gromadzone w ZUS-ie, to tutaj zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W wyniku zmian w systemie emerytalnym, gdzie znacznie mniejsza część kwot przekazywana jest ze składek do OFE, także każdy ubezpieczony może mieć tzw. subkonto, na które wpłacana jest ta część składki, która poprzednio wpłacana była do OFE. Środki zgromadzone na takim subkoncie także podlegają przejęciu przez wskazane w ustawie osoby. Zgodnie z art. 40e ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zwaloryzowane kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowane na subkoncie, podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci osoby, dla której Zakład prowadzi subkonto, na zasadach określonych w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dotyczących podziału środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci.

 

Zatem także tę część środków, która teraz gromadzona była na subkoncie ojca, powinna Pani dziedziczyć, o ile nie ma innej osoby uposażonej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - II =

»Podobne materiały

Oryginalne dokumenty

Składałem dzisiaj w ZUS-ie wniosek o wcześniejszą emeryturę. Do wniosku dołączyłem kopie dokumentów. Urzędniczka przyjmująca dokumenty stwierdziła, że wniosek nie będzie rozpatrzony, dopóki nie dostarczę oryginalnych dokumentów. Czy ZUS ma prawo domagać się oryginałów, skoro w innych urzędach respek

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »