.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do zaległego urlopu z lat poprzednich

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 01.03.2017

Nie miałem pełnych urlopów wypoczynkowych przez okres 7 lat. Pracodawca bardzo niechętnie godzi się na urlopy, ciągle wymusza wybieranie po jednym, dwóch dniach, kiedy jest mniej pracy. Dlatego nie udawało mi się realizować pełnego wymiaru przysługującego mi urlopu. Czy mogę z tego powodu żądać od pracodawcy odszkodowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 161 Kodeksu pracy (K.p.) zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Zasadą jest zatem wykorzystywanie całego należnego urlopu do końca danego roku.

 

W przypadku niewykorzystania urlopu w takim terminie, zgodnie z art. 168 K.c., pracodawca powinien udzielić go pracownikowi najpóźniej do końca września następnego roku kalendarzowego. Możliwość wykorzystania zaległego urlopu nie dotyczy części urlopu udzielanego na żądanie. Zaległy urlop musi być zatem w całości wykorzystany na wniosek w sposób określony w art. 163 K.p.

 

W praktyce może dojść do sytuacji, w której pracownikowi nie uda się wykorzystać urlopu do końca września roku następującego po roku, za który należy się urlop. Nie oznacza to jednak utraty prawa do urlopu.

 

Jeśli urlop nie został wykorzystany w wyniku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje odpowiedni ekwiwalent. Jeżeli natomiast stosunek pracy jest kontynuowany, to pracownik ma prawo do wykorzystania zaległego urlopu z lat poprzednich.

 

Zgodnie z art. 291 § 1 K.p. roszczenia wynikające ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Przepis ten ma zastosowanie również w przypadku roszczenia o urlop.

 

Sąd Najwyższy w wyroku Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych uznał, że: „Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 K.p.), bądź najpóźniej z końcem września roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 K.p.).”

 

W praktyce oznacza to, że z pozwem o udzielenie zaległego urlopu można wystąpić do końca września w czwartym roku kalendarzowym po zakończeniu roku kalendarzowego, za który należy się urlop.

 

Podsumowując: jeśli pracodawca nie udzielał Panu urlopu, może Pan dochodzić w sądzie prawa do tego urlopu, ale jedynie za okres ostatnich 3 lat. Natomiast jeśli udzielał Panu urlopu nieprawidłowo, to także nie przysługuje Panu odszkodowanie, tylko roszczenie o udzielenie urlopu w sposób prawidłowy, ale także za okres ostatnich 3 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »