.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do zachowku z testamentu

Mieszkamy z małżonką i synem w prywatnym budynku mieszkalnym na działce. Posiadłość tę nabyli teściowie w latach 60. W 2008 roku rodzice małżonki spisali u notariusza dwa testamenty (każdy we własnym imieniu), powołując do całości spadku żonę, która z nimi mieszkała (mieszkaliśmy razem i tak do dzisiaj). W 2010 roku zmarł teść. Od kilku lat teściowa boryka się z ciężką chorobą, a obecnie po wylewie i paraliżu przebywa w ośrodku opiekuńczo-leczniczym bez świadomego kontaktu i to się już raczej nie zmieni (ma 87 lat). Żona miała troje rodzeństwa, z czego jeden brat zmarł (zostawił żonę i trzech synów). Całe rodzeństwo mieszka „na swoim”.
Mamy wypisy testamentów. Notariusz, który sporządzał te akty notarialne, zmarł.
Chcemy poczynić pewne inwestycje (część już zrealizowaliśmy), głównie z unowocześnieniem budynku (jest to stara substancja z lat 50.), aby trochę lepiej mieszkać, ale nie wiemy, jak może wyglądać sprawa z zachowkiem. Chodzi o to, czy będziemy musieli go płacić, a jeśli tak, to czy wszystkim i w jakiej wysokości? Co z inwestycjami, które będą podnosić wartość starego budynku?
Jak wspomniałem, teść zmarł 10 lat temu, teściowa żyje, ale wszystko jest zawieszone i nikt niczego nie rusza, a my nie wiemy, na co możemy liczyć. Czy m.in. prawo do zachowku z testamentu teścia ulega przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zachowku z testamentu

Prawo do zachowku

Jeżeli wystąpią o to uprawieni (mogą a nie muszą), to należy liczy się z zachowkiem. Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego „zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”.

 

Zstępni to dzieci, a zatem uprawnionymi do zachowku będzie troje rodzeństwa, a w przypadku zmarłego brata jego zachowek należy podzielić pomiędzy jego spadkobierców (art. 1002 mówi bowiem, że „roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy”). Każda z osób miałaby prawo do zachowku w kwocie odpowiadającej połowie tego, co otrzymaliby w spadku po teściu. Dziedziczenie wyglądałoby w tym przypadku w ten sposób, że żona odziedziczyłaby 1/4 spadku, a czwórka dzieci po 1/16 spadku.

 

„Art. 931. [Pierwsza grupa spadkobierców ustawowych] W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

 

Zachowek będzie wynosi co do zasady 1/32 wartości spadku, przy czym udział zmarłego brata podzieli się na kolejne części dla jego spadkobierców. Na przykład jeżeli spadek wynosi 100 tysięcy złotych, 1/32 to kwota 3125 zł.

 

Inwestycje z Państwa strony nie zwiększają wartości spadku, zachowek liczy się od nieruchomości wchodzącej w skład spadku w takim stanie, jak była w chwili śmierci teścia.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Roszczenie o zachowek jako roszczenie majątkowe co do zasady przedawnia się, oczywiście. Aczkolwiek dopiero wtedy, gdy testament zostanie ogłoszony, wcześniej nie ma w ogóle możliwości przedawnienia.

 

Zgodnie z treścią art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego w aktualnym brzmieniu „roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu”. Jeżeli testament teścia został ogłoszony przed sądem – w ramach postępowania o nabycie spadku po teściu – to bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia testamentu. Jeżeli do tej pory nie było prowadzone postępowanie sadowego, w ramach którego sąd odczytał testament, to pomimo tego, że teść zmarł w 2010 roku, bieg terminu przedawnienia zachowku nawet się jeszcze nie rozpoczął. To samo uregulowanie obowiązywać będzie po śmierci teściowej.

 

Ponieważ z Pana pytania wynika, że postępowania sądowe się nie toczyły, nie mogło siła rzeczy dojść do przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl