.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo do pieniędzy ze sprzedaży firmy męża

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.06.2018

Zawarłam związek w 2010 roku bez podpisywania żadnej intercyzy. Mój mąż przed ślubem miał duży majątek i własną firmę. Główną wartością firmy są aktywa firmy. Pół roku przed naszym ślubem wybuchł pożar w firmie, spłonęły wówczas trzy samochody warte 6 milionów. Mąż musiał wziąć w leasing te samochody, bo bez nich firma nie funkcjonuje. Raty za samochody zaczął spłacać 5 miesięcy przed naszym ślubem, przez 2,5 roku spłacił połowę leasingu. Miesięczna rata za jeden samochód wynosi około 50 tys. i zostało jeszcze jakieś 2 lata do spłaty całości. Mąż planuje za kilka miesięcy sprzedać firmę (trwają negocjacje) za około 10 milionów. Czy w związku z tym, że mój mąż spłacał te samochody w trakcie trwania małżeństwa, ja mam prawo do jakichś pieniędzy z tej sprzedaży? Bo przecież te samochody również wchodzą w wartość firmy. Zaznaczam, że nie mam zamiaru rozwodzić się z mężem ani go opuszczać. Mamy córeczkę i chciałabym zabezpieczyć dziecko.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do pieniędzy ze sprzedaży firmy męża

Fot. Fotolia

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego:

 

„Art. 45. §1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Owszem, ma Pani zasadniczo prawo do połowy nakładów, połowy rat spłaconych w trakcie trwania małżeństwa.

 

Ze względu na poczynienie nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków, drugiemu z nich przysługuje żądanie zwrotu tych nakładów (art. 45 § 1), które może przybrać postać roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniędzy. Żądanie takie może być dochodzone przed sądem i w zasadzie powinno to nastąpić przy podziale majątku wspólnego (art. 45 § 1). Jest ono wówczas rozpoznawane w postępowaniu o podział tego majątku (art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Jednakże możliwe jest wcześniejsze rozstrzygnięcie o zwrocie nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków (art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego) i wówczas następuje to w postępowaniu procesowym (art. 13 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). W tym trybie podlega rozpoznaniu żądanie zwrotu nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny jednego z małżonków, gdy nie jest ono połączone z podziałem majątku wspólnego.

 

Ale musiałaby Pani albo dogadać się z mężem co do zabezpieczenia córki, albo skierować sprawę do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »