.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawo do emerytury rolniczej przy dzierżawie gruntów

Moja kuzynka przez 25 lat, do 2017 r. była ubezpieczona w KRUS z tytułu własności i pracy w gospodarstwie rolnym przez pewien czas. Część gruntów wchodziła do wspólności ustawowej małżeńskiej, a część stanowiła wyłączną własnością jej męża. W 1999 r. jej mąż zmarł. Od 2005 r. grunt rolny, który był we wspólności ustawowej, był dzierżawiony. Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku po jej mężu zostało przeprowadzone w 2011 r., spadek otrzymała ona i ich jedyne dziecko. Następnie kuzynka, w 2012 r., wydzierżawiła również tę część, która należała przed śmiercią do jej męża. Co oznacza, że od 2012 r. do 2017 r. całość jej gospodarstwa była w dzierżawie. Czy KRUS, ustalając prawo do emerytury, zakwestionuje fakt, że do 2011 r. były opłacane składki na ubezpieczenie rolnicze na podstawie tego, że część gospodarstwa dalej była prowadzona przez kuzynkę, ale nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym mężu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do emerytury rolniczej przy dzierżawie gruntów

Ubezpieczenie emerytalne rolnika

Nie powinno być żadnych problemów z zaliczeniem wskazanych okresów do wyliczenia prawa do emerytury w KRUS. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – ubezpieczeniu podlega się obowiązkowo lub na wniosek. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlega:

 

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny,
  2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1
    – jeżeli ten rolnik lub domownik nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 

Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu podlega z mocy ustawy:

 

  1. rolnik, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny;
  2. domownik rolnika, o którym mowa w pkt 1;
  3. osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  4. małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wypłacana jest ze zwiększeniem na tego małżonka.

 

Kiedy posiadacz gruntów rolnych jest rolnikiem?

Zatem zawsze obowiązkowo ubezpieczeniu podlega rolnik, a ustawa zawiera własną definicję rolnika. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ustawy – ilekroć w ustawie mowa jest o rolniku, rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia. Zatem tym, co determinuje uznanie za rolnika, a co za tym idzie – podleganie ubezpieczeniu rolniczemu, jest posiadanie gospodarstwa rolnego, przy czym ustawa nie wymaga, by było to posiadanie w jakimś szczególnym charakterze.

 

Proszę pamiętać, że niezależnie od stwierdzenia nabycia spadku spadkobiercy stają się nimi, a więc współwłaścicielami składników majątku spadkowego, z chwilą otwarcia spadku. Zatem kuzynka była właścicielem i posiadała gospodarstwo od chwili śmierci męża. Oczywiście drugim determinantem jest to, by posiadane grunty obejmowały 1 ha przeliczeniowy.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl