.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawne aspekty sprzedaży mieszkania

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.11.2017

W 2009 roku kupiłam mieszkanie na kredyt i jestem zameldowana w nim do dziś. W 2013 otrzymałam darowiznę od siostry, 1/2 domu, który w 2014 sprzedałam za kwotę 170 tyś. Złożyłam do US PIT-39, że pieniądze te przeznaczę na zakup mieszkania. Obecnie sprzedaję pierwsze mieszkanie, na które ma mam jeszcze 100 tys. kredytu. Czy mogę ten kredyt spłacić pieniędzmi ze sprzedaży domu, a mieszkanie kupić tylko za różnicę 70 tys. zł? Jeśli tak, to czy muszę spłacić z własnych pieniędzy, czy kupujący może spłacić moje mieszkanie ze swojego kredytu.
Jakie są prawne aspekty sprzedaży mieszkania w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawne aspekty sprzedaży mieszkania

Fot. Fotolia

Odpłatne zbycie nieruchomości stanowi przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli to odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Tym samym sprzedaż domu wraz z gruntem przed upływem ww terminu spowoduje powstanie przychodu i konieczność rozliczenia dochodu, a sprzedaż mieszkania nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia części domu wynieść powinien 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą tą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a – w uproszczeniu – kosztami. Koszty uzyskania przychodu są co do zasady udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Jednakże, co tu niezmiernie istotne, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze darowizny uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Wysokość nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

 

By uniknąć płacenia podatku dochodowego, można było skorzystać ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy ww., który stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia m.in. nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Przy sprzedaży w 2014 r. termin na wydatkowanie środków i uniknięcie podatku upłynął z końcem dnia 31 grudnia 2016 r., tj. po upływie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. W mojej ocenie ten termin jest terminem prawa materialnego, nie podlegającym przedłużeniu ani przywróceniu.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl