Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawidłowa stawka podatku VAT w ofercie przetargowej na budowę boiska piłkarskiego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.01.2010

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na realizację dwóch podobnych zadań – na budowę boisk piłkarskich przy szkole 1 i szkole 2. Pokrótce rzecz ujmując, przedmiot zamówienia obejmował budowę boiska piłkarskiego oraz całość prac związanych z niwelację terenu, wykonaniem podłoża, nawierzchni, instalacji systemu nawadniania płyty boiska itd. W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na budowę boiska przy szkole 1 wpłynęło zapytanie: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT (22% na wykonanie systemu nawadniającego, 7% na prace związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej)?” Zamawiający złożył wyjaśnienie: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT. O stawce VAT decyduje wystawiający fakturę (na podstawie ustawy o podatku VAT i klasyfikacji usług)”.

Na przeprowadzone postępowanie przetargowe wpłynęło 5 ofert, z czego w dwóch ofertach wystąpiła 22% stawka podatku VAT; jedna zawierała w całości 7% stawkę VAT; dwie zastosowały podwójną stawkę podatku tj. 7% i 22%.

Natomiast w postępowaniu przetargowym na boisko dla szkoły 2, jako że nie wpłynęło podobne zapytanie, zamawiający nie określił w SIWZ, jaka stawka powinna obowiązywać (pojawił się tylko zapis, że cena powinna zawierać właściwą stawkę podatku VAT). Wpłynęło również 5 ofert z takimi samymi stawkami podatku VAT jak w pierwszym przetargu.

Przyjmując orzecznictwo ustawy Pzp, gdzie błędne podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zachodzi konieczność wyeliminowania z postępowania ofert z błędnie przyjętą stawką podatku VAT. Jaka zatem powinna być prawidłowa stawka podatku VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiona sprawa jest wielce problematyczna i w zasadzie każdą stawkę można starać się w jakiś sposób bronić, szczególnie że praktyka organów na terenie kraju jest niejednolita, nie wspominając w ogóle o spojrzeniu firm na problem stawki podatku od towarów i usług.

 

Zastanowić się należy, jak sklasyfikować przedmiot zamówienia? Moim zdaniem właściwą klasyfikacją jest według PKOB klasyfikacja 2411 (sekcja 2, dział 24, grupa 241) tj.: Boiska i budowle sportowe – zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, np. piłka nożna, baseball, rugby, sporty wodne, lekkoatletyka, wyścigi samochodowe, rowerowe lub konne.

 

Nie ma możliwości zaliczenia boiska piłki nożnej do klasyfikacji 1256 tj. budynki kultury fizycznej, gdyż zgodnie z rozporządzeniem o PKOB klasa ta nie obejmuje „boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp. (2411)”

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze (sygn. IV/443/28/04/I) wskazuje, iż „w odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi – PKOB 2411, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty i usługi związane z wykonawstwem wymienionego w ww. piśmie obiektu [przyp. – PKOB 2411] będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 22%, gdyż brak w obowiązujących przepisach w zakresie podatku od towarów usług podstawy prawnej do stosowania w tym przypadku obniżonej stawki podatku.”

 

Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z tym że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem dotyczącym:

 

  • dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
  • taksówek osobowych.

 

Załącznik wymieniony powyżej nie przewiduje obniżonej stawki dla przedmiotowych robót, nie przewiduje jej również art. 146 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Zatem, skoro ustawodawca w sposób wyraźny nie obniża stawki podatku, zastosowanie mają przepisy ogólne i właściwą stawką dla całości usługi jest stawka podstawowa tj. 22% podatku od towarów i usług.

 

Wydaje się, iż poszczególni przedsiębiorcy startujący w przetargu proponują zastosowanie różnych stawek podatku VAT, gdyż wykonanie boiska rozbić chcą na poszczególne usługi jak „położenie nawierzchni”, które są opodatkowane stawką obniżoną.

 

Nie jest to zupełnie bezpodstawne poczynanie, gdyż jak słusznie zauważył Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie z dnia 29 października 2004 r. (PP 443/138/2004, http://sip.mf.gov.pl/) „wystawiając fakturę za wykonane prace budowlano-montażowe podatnik może fakturować robociznę, pracę sprzętu i materiały osobno, licząc od poszczególnych pozycji podatek od towarów i usług wg właściwych stawek w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna spisana pomiędzy wykonawcą i odbiorcą określa odrębne rozliczenie zużytych materiałów. W przeciwnym wypadku, tj. w przypadku objęcia umową całego zakresu wykonywanej roboty budowlano-montażowej, stosuje się stawkę właściwą dla usługi od pełnej wartości kosztorysu w wysokości 7% od łącznej wartości usługi (...). W świetle powyższego zapisu sposób fakturowania i opodatkowania świadczonych przez stronę usług związanych z wykonywaniem robót budowlano-montażowych będzie zależał od warunków umowy na wykonanie tych usług, jakie zostały ustalone ze zleceniodawcą”.

 

Przykładowo, gdy przyjmiemy możliwość sklasyfikowania prac nie jako całości, a jako określonych etapów, istnieć będzie możliwość posłużenie się kilkoma grupowaniami PKWiU, co poniekąd uzasadni stosowanie przynajmniej do niektórych z nich obniżonej stawki.

 

Właściwe grupowanie leży po stronie podatnika i nie da się w chwili obecnej określić, który z uczestników przetargu ma 100% racji, szczególnie że „Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT. O stawce VAT decyduje wystawiający fakturę (na podstawie ustawy o podatku VAT i klasyfikacji usług).”

 

Moim zdaniem właściwym i bezpiecznym postępowaniem jest opodatkowanie stawką 22% usługi jako całości, lecz skoro zamawiający zezwolił na „rozbicie” całości usługi na części, sądzę, że nie ma możliwości na tym etapie weryfikacji zaproponowanych przez oferentów stawek podatku VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + pięć =

»Podobne materiały

Podstawowa stawka VAT

Chcemy uczestniczyć w przetargu na usługi w zakresie doradztwa technicznego. Nie wiemy, czy do wyceny zamówienia zastosować podstawową stawkę VAT (23%), czy inną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »