.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawidłowa faktura dla zleceniodawcy polskiego działającego na rynku niemieckim

Mój zleceniodawca – spółka z siedzibą w Polsce i adresem do korespondencji w Niemczech, zleca mi (mam zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą) wykonywanie różnych prac na budowach. Zleceniodawca polecił, abym wystawiał mu faktury na adres w Niemczech. Ponieważ pracodawca nie posiada niemieckiego numeru identyfikacji podatkowej, nie wchodzi w grę rozliczenie wewnątrzwspólnotowe. Muszę zatem podać jego polski NIP. Jak prawidłowo zaksięgować taką fakturę? Wystawić na adres polski czy niemiecki? Suma zapłaty jest wartością netto, czy tak ją również zaksięgować? Co z VAT-em? Może powinienem jakieś deklaracje złożyć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wnioskuję, że Pan jako „firma” wykonuje usługi budowlane na terenie Niemiec jako podwykonawca dla wykonawcy, którym jest firma z siedzibą w Polsce. Za wykonane prace wystawia Pan fakturę.

 

Co do danych na fakturze to, moim zdaniem, spółka z siedzibą w Polsce winna podać adres swojej siedziby, numer NIP i ewentualnie KRS – warto pamiętać, że przepisy podatkowe nie obligują spółki do umieszczania na fakturach numeru KRS oraz wysokości kapitału zakładowego. Jak często wskazuje się w doktrynie – obowiązek ten wynika wyłącznie z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

 

Pan, jako wystawca, winien podać prawidłowy adres nabywcy – jeśli spółka ma zarejestrowany w Niemczech adres, może Pan podać i ten adres.

 

W ramach pytania nie ma możliwości przeprowadzenia wykładu z księgowości, bowiem jest to zbyt obszerny temat, by dało się go streścić na kilku czy nawet kilkunastu stronach tekstu. Fakturę do podatku dochodowego winien Pan zaksięgować zgodnie ze sposobem, w jakim prowadzi Pan księgowość.

 

Przechodząc do meritum, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

Zgodnie z art. 28e wymienionej ustawy miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

 

W związku z powyższym w Polsce, skoro miejscem świadczenia są Niemcy, usługa związana z nieruchomością nie będzie podlegała w ogóle podatkowi od towarów i usług. Usługa taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terenie Niemiec – problematycznym jest (a odpowiedź na to pytanie winna być udzielona na podstawie niemieckiego prawa podatkowego, co do którego porad nie udzielamy), kto ma odprowadzić podatek VAT na terenie Niemiec od wykonanej przez Pana usługi? W doktrynie prezentowane są często dwa stanowiska, zgodnie z którymi: podatek odprowadza nabywca usługi lub podatek odprowadza w Niemczech Pan – uprzednio rejestrując się tam jako podatnik.

 

Jak już wskazałem, swoje obowiązki z tytułu podatku od towarów i usług na terenie Niemiec winien Pan ustalić zgodnie z niemieckim prawem wewnętrznym.

 

Na marginesie pozwolę sobie zauważyć, iż zgodnie z umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisaną w Berlinie dnia 14 maja 2003r.: zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

 

Plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy, jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w Niemczech poprzez położony tam zakład, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Niemczech w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Proszę pamiętać, że w określonych okolicznościach np. gdy przekroczy Pan 12 miesięcy na budowie w Niemczech, z mocy prawa powstaje tam Pana zakład i winien on zostać tam opodatkowany.

 

Pan wystawia fakturę na dane nabywcy – jeśli nabywca podaje złe dane, to przede wszystkim on ma problem, gdyż taka faktura np. nie uprawnia go do zaliczenia wydatku w koszty według polskiego prawa.

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

 

 1. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 2. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 § 5 ww. rozporządzenia;
 3. numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”;
 4. dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawienia faktury;
 5. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 6. miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 9. stawki podatku;
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 12. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl