.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawa właściciela kamienicy względem uciążliwego lokatora

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 18.12.2009

Jestem właścicielem kamienicy, w której wynajmuję mieszkania. Pewien lokator od jakiegoś czasu nadużywa alkoholu, przez co stał się bardzo uciążliwy dla pozostałych mieszkańców (hałasuje, awanturuje się itp.). Zdarza mu się nawet wzywać policję i wymyślać bezpodstawne zarzuty wobec sąsiadów. Czy mogę podjąć jakieś kroki prawne w stosunku do tej osoby? Chciałbym po prostu bronić swoich interesów, dbając o pozostałych lokatorów i porządek w budynku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 683 Kodeksu cywilnego „najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów”.

 

W skrajnych wypadkach może Pan nawet wypowiedzieć niezwłocznie (to jest bez zachowania terminów wypowiedzenia) umowę najmu.

 

W myśl art. 685 Kodeksu cywilnego wynajmujący ma uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia stosunku najmu, w razie gdyby najemca lokalu w sposób rażący lub uporczywy wykraczał przeciwko porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czynił uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

 

W wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 1980 r., sygn. akt III CRN 12/1980, Sąd uznał, że jeżeli uporczywe składanie przez najemcę licznych skarg na wynajmującego zawierających nieprawdziwe i szkalujące go zarzuty wiąże się z niewłaściwym korzystaniem przez najemcę z lokalu i konfliktami na tym tle, to takie postępowanie stanowi kontynuację wykroczenia przez najemcę przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu i jego niewłaściwego zachowania, czyniąc go najemcą uciążliwym, co spełnia przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu.

 

Jeśli lokator mimo wypowiedzenia umowy najmu nie będzie chciał dobrowolnie opuścić lokalu, wówczas będzie Pan mógł wystąpić przeciwko niemu z pozwem o eksmisję.

 

Poszczególni mieszkańcy Pana kamienicy również mogą za pomocą stosownych środków prawnych powstrzymać sąsiada przed naruszaniem porządku domowego. W tym celu należy wystąpić do sądu cywilnego z pozwem o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Podstawę prawną pozwu będzie stanowił art. 144 Kodeksu cywilnego, w myśl którego „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Art. 144 ustanawia zatem zakaz tylko takich działań właściciela nieruchomości, które przestają być uprawnieniami wynikającymi z własności, a stają się działaniami bezprawnymi, bez względu na winę tego, kto dopuścił się zakłóceń, i na szkodę wyrządzoną na nieruchomości sąsiedniej. Granice te określa przeciętna miara zakłóceń wynikająca – z jednej strony – ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości (w tym przypadku będą to cele mieszkalne), a z drugiej strony – ze stosunków miejscowych. Chodzi tu o tak zwany zakaz immisji pośrednich.

 

Właściciel nieruchomości może więc w dopuszczalnych granicach dokonywać różnych działań na swojej nieruchomości, których skutkiem jest zakłócenie korzystania z nieruchomości sąsiednich. Jeżeli jednak już to czyni, to powinien starać się, aby działania te nie przekraczały „przeciętnej miary”. W razie przekroczenia tej granicy właścicielowi nieruchomości sąsiedniej przysługuje roszczenie negatoryjne o zaniechanie naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

 

Na powodzie będzie ciążył ciężar udowodnienia, iż zachowanie sąsiadów przekracza przeciętną miarę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl