.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa pokrzywdzonego

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 03.09.2012

Mój ojciec został ciężko pobity przez sąsiada. Długo leżał w szpitalu, wykonano obdukcję. Są świadkowie pobicia. Jakie są prawa pokrzywdzonego w tej sytuacji? Czy tata ma się zgłosić na policję? Co powinien zrobić, by napastnik dostał też zakaz zbliżania się do  taty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną z racji samego pokrzywdzenia. W postępowaniu sądowym może natomiast działać bądź jako strona, występując w roli oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego albo powoda cywilnego, bądź korzystać z uprawnień, jakie ustawa nadaje mu w konkretnej sytuacji procesowej, np. brać udział w posiedzeniach sądu przed rozprawą (por. art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 354 pkt 2). Jest to o tyle istotne, iż jeżeli pokrzywdzony nie złoży oświadczenia do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w postępowaniu sądowym nie będzie traktowany jako strona. Innymi słowy nie będzie mógł niczego żądać ani składać wniosków dowodowych, zadawać pytań oskarżonemu – prawa pokrzywdzonego zostaną ograniczone. Będzie mógł jedynie uczestniczyć jako widownia na sali rozpraw.

 

Pokrzywdzony może łączyć różne role procesowe, a więc np. występować jednocześnie w roli oskarżyciela (posiłkowego lub prywatnego) i powoda cywilnego.

 

W chwili obecnej należy oczekiwać wezwania do organów ścigania celem przesłuchania. Należy nadto składać wnioski dowodowe, kto w ocenie Pana ojca winien być przesłuchany i na jaką okoliczność. Co do zasady organy ścigania działają z urzędu, ale inicjatywa dowodowa pokrzywdzonego jest zawsze mile widziana (takie jest zresztą prawo pokrzywdzonego). Proszę bowiem pamiętać, iż podejrzany nie ma obowiązku wykazywać swojej niewinności. W trakcie postępowania karnego, także na etapie postępowania przygotowawczego po przedstawieni zarzutów Pana ojciec będzie mógł w ramach tzw. powództwa adhezyjnego dochodzić zadośćuczynienia. Pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Krzywda, jaką wyrządził sprawca pobicia, pozostanie w pamięci i psychice Pana ojca do końca życia. Wysokość zadośćuczynienia zgodnie z wyrażonym w orzecznictwie poglądem ma przede wszystkim rekompensować doznaną na skutek czynu niedozwolonego krzywdę, „winna mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie cierpienia zarówno fizyczne, jak i psychiczne, zarówno doznane, jak i prognozowane na przyszłość (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2006 r., sygn. akt VI ACa 255/06). Podkreślić należy przede wszytskim ugruntowany w orzecznictwie i piśmiennictwie pogląd, że na rozmiar krzywdy, a konsekwencji wysokość zadośćuczynienia, składają się cierpienia fizyczne i psychiczne, których rodzaj, natężenie i czas trwania należy każdorazowo określić w okolicznościach konkretnej sprawy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 czerwca 2005 r., sygn. I CK 7/05 wskazał, że „mierzenie krzywdy wyłącznie stopniem uszczerbku na zdrowiu stanowiłoby niedopuszczalne uproszczenie nie znajdujące oparcia w treści art. 445 § 1 k.c.”

 

Odnosząc się do zakazu zbliżania Pana tata w trakcie zeznań może wskazać, iż żąda, aby wobec sprawcy czynu orzeczono środek karny, o którym mowa w art. 39 pkt 2b Kodeksu karnego, tj. zakaz kontaktowania się. Żądanie takie winno wówczas znaleźć się w akcie oskarżenia wniesionym przeciwko sprawcy przez prokuratora do sądu; takie jest prawo pokrzywdzonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »