.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Prawa pacjenta

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 01.10.2013

Mam dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Lekarz kazał mi rzucić palenie. Uważam, że rzucenie palenia nie jest koniecznością i nie zmieni zbytnio mojej kondycji. Odmówiłem posłuszeństwa w tym aspekcie. Czy biorąc pod uwagę prawa pacjenta, mogę odmówić posłuszeństwa i nadal leczyć się u tego samego lekarza?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa pacjenta są określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ze wskazanymi w ustawie prawami pacjenta korespondują obowiązki lekarza wskazane w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Przede wszystkim ma Pan prawo do rzetelnej informacji o stanie zdrowia oraz do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to, iż lekarz zobowiązany jest przedstawić Panu możliwe terapie oraz konsekwencje niezastosowania się do jego zaleceń – w tym do zalecenia zaprzestania palenia papierosów. Mając pełną świadomość konsekwencji niezastosowania się do zaleceń lekarza, to Pan ostatecznie podejmuje decyzję: palić czy nie palić.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 1972 r. (I CR 463/73), obowiązkiem lekarza jest dochowanie należytej staranności, by przekonać pacjenta do wyboru optymalnej metody medycznej. To pacjent ostatecznie decyduje, jakie działania względem jego osoby będą podejmowane, ale aby był to świadomy wybór, którego ryzyko jest przez pacjenta akceptowane, musi uzyskać od lekarza wyczerpujące informacje.

 

Bez względu na to, co Pan zadecyduje – tj. nawet w przypadku świadomego kontynuowania palenia papierosów – ma Pan prawo do świadczeń zdrowotnych, gdyż prawo to nie jest niczym ograniczone.

 

Inna rzecz, że Pana prawo do świadczeń zdrowotnych nie musi być realizowane przez Pana dotychczasowego lekarza. Może on powstrzymać się od wykonywania świadczeń zgodnie z art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

„Art. 39. Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”.

 

Jak pisze Eleonora Zielińska w Komentarzu do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Wydawnictwo ABC 2008): „Ustawa, mówiąc o »poważnych powodach«, nie wymienia, chociażby przykładowo, przyczyn, które można by uznać za spełniające to kryterium. Również KEL nie precyzuje, jakie »szczególnie uzasadnione wypadki« mogą w praktyce wchodzić w grę. Wydaje się, że rozumienie obu pojęć powinno być zbliżone. Chodzi o przyczyny, które obiektywnie rzecz biorąc, mają racjonalne uzasadnienia, a równocześnie są na tyle istotne, że usprawiedliwiają decyzję lekarza o niepodjęciu lub zaprzestaniu kontynuacji leczenia. W komentarzu do KEL, dając przykłady powodów, które mogą uzasadniać taką decyzję, wskazuje się na przyczyny leżące po stronie pacjenta, jak np. jego obraźliwe zachowanie się wobec lekarza, chroniczne niestosowanie się do zaleceń lekarza niweczące proces leczenia, złośliwe uchylanie się od uiszczenia umówionego honorarium”.

 

Teoretycznie więc, jeżeli Pan odmówi zaprzestania palenia wbrew zaleceniom lekarza, on, uznając, iż palenie niweczy proces leczenia, może odstąpić od wykonania świadczeń zdrowotnych, musi jednak wskazać innego lekarza, który zapewni Panu dalsze leczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl