Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa intelektualne przy podziale majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23.04.2013

Mam firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Trzy lata temu rozwiodłam się bez orzekania o winie. Teraz były mąż domaga się w sądzie udziałów w dochodach ze sprzedaży programów, do których mam wyłączne prawa intelektualne i które sprzedawałam po ustaniu wspólnoty majątkowej – argumentuje to tym, że rzekomo zwlekałam ze sprzedażą, aż ustanie wspólnota majątkowa (co jest nieprawdą). Dodam, że mąż nie uczestniczył w tworzeniu oprogramowania. Czy ma szanse wygrać sprawę w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani wypadku mamy do czynienia z prawami autorskimi, w tym prawami majątkowymi i oceną prawną ich przynależności do majątku wspólnego. Pierwsze z wymienionych praw, ze względu na swój charakter, nie są objęte przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie – K.r.o.) o stosunkach majątkowych między małżonkami. Art. 33 pkt 9 K.r.o. odnosi się tylko do praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe to wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy o prawie autorskim). Prawa te wchodzą wyłącznie do majątku osobistego twórcy. Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby mąż uczestniczył w tworzeniu oprogramowania.

 

Jeżeli małżonkowie są współtwórcami utworu, prawo autorskie przysługuje im wspólne. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każde z małżonków może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej (art. 9 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

 

Pożytki i inne korzyści majątkowe uzyskane (pobrane) z praw wymienionych w art. 33 pkt 9, jak np. wynagrodzenie i inne dochody twórcy, są dochodami z majątku osobistego i jako takie należą do majątku wspólnego małżonków (art. 31 § 2 pkt 2). Oczywiście dotyczy to korzyści uzyskanych w trakcie trwania wspólności ustawowej. Przyjęcie odmiennego zapatrywania stanowi wykładnię prawa nieznajdującą oparcia w obowiązującym systemie prawnym. Należy także zwrócić uwagę, że ustawodawca mówi o dochodzie z majątku osobistego. Skoro zgodnie z art. 32 § 2 pkt 2 K.r.o. dochody z majątku odrębnego stanowią majątek małżonków, to norma ta ma na myśli czysty dochód, tj. przychód po odjęciu wszelkich koniecznych wydatków na osiągnięcie tego przychodu, a między innymi obciążeń publicznoprawnych. Od przychodu należy więc odliczyć zobowiązania podatkowe, które w konkretnym przypadku dotyczyły majątku odrębnego uczestnika postępowania, ale powinny obciążyć przychody z majątku odrębnego tak, aby do majątku wspólnego wszedł czysty dochód (netto) z majątku odrębnego uczestnika postępowania. Odmienne postępowanie prowadziłoby do pokrzywdzenia jednego małżonka kosztem drugiego, który uczestniczyłby w przychodach brutto, a nie partycypowałby w obciążeniach tych przychodów. Nieistotne jest ponadto, czy wymiar podatkowy był dokonany przez organ finansowy przed ustaniem wspólności ustawowej czy po nim. Ważne jest natomiast, jakiego okresu dotyczą zobowiązania podatkowe.

 

Warto wspomnieć o treści uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 września 1979 r. III CZP 59/79 (LexPolonica nr 357543 OSNPG 1980/3 poz. 12 str. 16): „Korzyść uzyskana w następstwie sprzedaży składnika majątku odrębnego, będąca różnicą między ceną zakupu i ceną sprzedaży tego składnika nie jest dochodem w rozumieniu art. 32 § 2 pkt 2 K.r.o.”.

 

W mojej ocenie nie ma normatywnych podstaw do uznania, że korzyści uzyskiwane ze sprzedaży oprogramowania, do którego posiada Pani prawa intelektualne, wchodzą w skład majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 4 =

»Podobne materiały

Sprzedaż firmowego samochodu w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie rozwodu z żoną. Nasza pełnoletnia córka jeździ samochodem zarejestrowanym na mnie, ale wciągniętym na stan firmy, którą prowadzę jako działalność gospodarczą. Prosiłem żonę o zgodę na wykonanie darowizny samochodu na rzecz córki, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Czy mogę więc sprzedać

Bezprawne uszczuplanie wspólnego majątku przed podziałem majątku

Rozwodzimy się po 25 latach małżeństwa, mąż się wyprowadził. Sąd wyznaczył pierwszą rozprawę, wnoszę o rozwód z winy męża z dwóch powodów: z powodu znęcania się (trwa postępowanie przygotowawcze w tej sprawie) oraz z powodu zdrady małżeńskiej (posiadam dowody zebrane przez biuro detektywistyczne). J

Podział agencji ubezpieczeniowej po rozwodzie

Mąż prowadzi agencję ubezpieczeniową. Czy po rozwodzie oprócz środków trwałych będzie do podziału np. lista klientów? Czy biegły wyceni taką działalność (zyski, dochody)?

Przeniesienie własności domu po rozwodzie

Sprawa dotyczy przeniesienia własności domu po rozwodzie. Mąż przed ślubem dostał działkę od dziadka, po ślubie – otrzymał działkę od siostry. Połączyliśmy te działki w jedną i na kredyt wybudowaliśmy na niej dom. Jako właściciel całości widnieje mąż, pomimo że kredyt mamy wspólny. Trzy miesią

Uniemożliwienie wejścia do wspólnego domu przez byłego męża

Wraz z byłym mężem jesteśmy właścicielami domu (nie odbył się jeszcze podział majątku). W zeszłym miesiącu się z niego wyprowadziłam z powodu fizycznej i psychicznej agresji męża. W domu zostały wszystkie sprzęty oraz moje rzeczy osobiste. Teraz mąż zameldował w nim teściów, którzy zaczęli

Jak uniemożliwić żonie powrót do wspólnego domu po romansie?

Jak uniemożliwić żonie powrót do wspólnego domu po romansie? Trzy miesiące temu żona wyprowadziła się z domu na skutek romansu z innym mężczyzną. Obecnie chce wrócić do domu. Jest współwłaścicielką naszego domu. Czy mam jakiekolwiek podstawy, by uniemożliwić żonie wprowadzenie się do domu? 
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »