.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawa intelektualne przy podziale majątku

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23.04.2013

Mam firmę zajmującą się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Trzy lata temu rozwiodłam się bez orzekania o winie. Teraz były mąż domaga się w sądzie udziałów w dochodach ze sprzedaży programów, do których mam wyłączne prawa intelektualne i które sprzedawałam po ustaniu wspólnoty majątkowej – argumentuje to tym, że rzekomo zwlekałam ze sprzedażą, aż ustanie wspólnota majątkowa (co jest nieprawdą). Dodam, że mąż nie uczestniczył w tworzeniu oprogramowania. Czy ma szanse wygrać sprawę w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani wypadku mamy do czynienia z prawami autorskimi, w tym prawami majątkowymi i oceną prawną ich przynależności do majątku wspólnego. Pierwsze z wymienionych praw, ze względu na swój charakter, nie są objęte przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie – K.r.o.) o stosunkach majątkowych między małżonkami. Art. 33 pkt 9 K.r.o. odnosi się tylko do praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe to wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenie za korzystanie z utworu (art. 17 ustawy o prawie autorskim). Prawa te wchodzą wyłącznie do majątku osobistego twórcy. Zupełnie inna sytuacja byłaby, gdyby mąż uczestniczył w tworzeniu oprogramowania.

 

Jeżeli małżonkowie są współtwórcami utworu, prawo autorskie przysługuje im wspólne. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każde z małżonków może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej (art. 9 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).

 

Pożytki i inne korzyści majątkowe uzyskane (pobrane) z praw wymienionych w art. 33 pkt 9, jak np. wynagrodzenie i inne dochody twórcy, są dochodami z majątku osobistego i jako takie należą do majątku wspólnego małżonków (art. 31 § 2 pkt 2). Oczywiście dotyczy to korzyści uzyskanych w trakcie trwania wspólności ustawowej. Przyjęcie odmiennego zapatrywania stanowi wykładnię prawa nieznajdującą oparcia w obowiązującym systemie prawnym. Należy także zwrócić uwagę, że ustawodawca mówi o dochodzie z majątku osobistego. Skoro zgodnie z art. 32 § 2 pkt 2 K.r.o. dochody z majątku odrębnego stanowią majątek małżonków, to norma ta ma na myśli czysty dochód, tj. przychód po odjęciu wszelkich koniecznych wydatków na osiągnięcie tego przychodu, a między innymi obciążeń publicznoprawnych. Od przychodu należy więc odliczyć zobowiązania podatkowe, które w konkretnym przypadku dotyczyły majątku odrębnego uczestnika postępowania, ale powinny obciążyć przychody z majątku odrębnego tak, aby do majątku wspólnego wszedł czysty dochód (netto) z majątku odrębnego uczestnika postępowania. Odmienne postępowanie prowadziłoby do pokrzywdzenia jednego małżonka kosztem drugiego, który uczestniczyłby w przychodach brutto, a nie partycypowałby w obciążeniach tych przychodów. Nieistotne jest ponadto, czy wymiar podatkowy był dokonany przez organ finansowy przed ustaniem wspólności ustawowej czy po nim. Ważne jest natomiast, jakiego okresu dotyczą zobowiązania podatkowe.

 

Warto wspomnieć o treści uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 września 1979 r. III CZP 59/79 (LexPolonica nr 357543 OSNPG 1980/3 poz. 12 str. 16): „Korzyść uzyskana w następstwie sprzedaży składnika majątku odrębnego, będąca różnicą między ceną zakupu i ceną sprzedaży tego składnika nie jest dochodem w rozumieniu art. 32 § 2 pkt 2 K.r.o.”.

 

W mojej ocenie nie ma normatywnych podstaw do uznania, że korzyści uzyskiwane ze sprzedaży oprogramowania, do którego posiada Pani prawa intelektualne, wchodzą w skład majątku wspólnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »