.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praktyka studencka a staż pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 25.06.2012

Czy obowiązkowa praktyka studencka (robotnicza) przed studiami w 1978 roku powinna być zaliczona do stażu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej? Wnioskowałem o to, powołując się na uchwałę Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana problem uregulowany jest w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1418).

 

Zgodnie z jego treścią:

 

„§ 1. 1. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

2. W przypadku równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody zalicza się jeden z tych okresów”.

 

Przepisy Kodeksu pracy, a także żadne przepisy innych ustaw nie wprowadzają jednej definicji stażu pracy.

 

Różnie określa się okresy wykonywania pewnych czynności – w zależności od celu, jakiemu maja służyć.

 

Aby móc zaliczyć praktykę studencką do stażu pracy, należałoby wykazać, czy był Pan zatrudniony jako pracownik młodociany na podstawie art. 191 § 2 Kodeksu pracy (w ówczesnym brzmieniu) – wówczas staż tej pracy również powinien się kwalifikować do ogólnego stażu pracy uprawniającego do uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej, jeżeli podstawa prawna zatrudnienia była odmienna, okres praktyki studenckiej się nie kwalifikuje.

 

Nie jest istotne, jakie były wymogi określone przez uchwałę Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1970 r. Ważne jest, na jakich zasadach odbywał Pan tę praktykę studencką.

 

Zgodnie z określonymi zasadami miała być odbywana na podstawie umowy o pracę i traktowana jako stosunek pracy. Nikt nie twierdzi, że tak nie było, ale obecnie należy to udowodnić przed pracodawcą do celów obliczenia nagrody jubileuszowej.

 

Wspomniane rozporządzenie zostało uchylone w 1989 roku. Istotne jest więc, kiedy odbywał Pan stosowną praktykę studencką.

 

W treści uchwały szkoła powinna była zawrzeć z przedsiębiorstwem stosowną umowę.

 

Jeśli jednak praktyki studenckie były równoległe z nauką czy studiowaniem – nie zostaną zaliczone, bowiem mielibyśmy do czynienia z podwójnym zaliczeniem tego samego okresu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl