Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik objęty ochroną przedemerytalną

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 08.08.2012

Jestem w wieku przedemerytalnym – wiem, że obejmuje mnie 4-letnia ochrona. Czy pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną? Mam na myśli zmianę stanowiska pracy, zmniejszenie etatu, wynagrodzenia itp.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podleganie przez Panią ochronie przedemerytalnej przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie oznacza, iż pracodawca nie może wręczyć Pani wypowiedzenia zmieniającego, jednak możliwe jest to w ściśle określonych okolicznościach.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 39 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury. Zasada ta doznaje pewnego ograniczenia przewidzianego w przepisie art. 43 K.p. Otóż zgodnie z jego treścią pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikowi, o którym mowa w art. 39, jeżeli wypowiedzenie stało się konieczne ze względu na:

 

  1. wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której należy pracownik;
  2. stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

 

Wypowiedzenie zmieniające może zatem dotyczyć (przy spełnieniu powyższych warunków) wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, stanowiska pracy, rozkładu czasu pracy itp. Do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego (art. 42 § 1 K.p.). Oznacza to, że pracownik może odwołać się od dokonanego wypowiedzenia warunków pracy i płacy do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia, w którym doręczono mu wypowiedzenie (art. 264 § 1 K.p.). Wypowiedzenie zmieniające musi nastąpić w formie pisemnej, zaś pracodawca obowiązany jest je uzasadnić, jeżeli dotyczy ono warunków umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

 

W przypadku odwołania do sądu pracy sąd będzie oceniał zasadność wypowiedzenia zmieniającego oraz jego zgodność z przepisami prawa. Zatem to na pracodawcy będzie ciążyć obowiązek udowodnienia, że pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną mógł wypowiedzieć warunki pracy i płacy wobec zrealizowania przesłanek z art. 43 K.p.

 

Pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną, któremu pracodawca wypowiedział warunki pracy i płacy na podstawie przepisów Kodeksu pracy, nie przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego, jeśli w ten sposób obniżeniu uległoby jego wynagrodzenie. To świadczenie można uzyskać tylko w przypadku, gdyby znalazła zastosowanie procedura zwolnień grupowych określona ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Zakresem regulacji tej ustawy objęte są bowiem także wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy pracowników szczególnie chronionych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus osiem =

»Podobne materiały

Ochrona przedemerytalna a zmiana warunków pracy i płacy

W firmie, w której pracuję od kilkunastu lat, jestem zatrudniona na stanowisku głównego technologa na umowę o pracę na czas nieokreślony. Miesiąc temu nabyłam prawo do ochrony przedemerytalnej. Chciałabym zrezygnować z kierowniczego stanowiska i pracować jako technolog na stanowisku podrzędnym. Czy

 

Ochrona przedemerytalna a umowa na czas określony

Mój mąż ma 58 lat, obecnie ma umowę o pracę na czas określony. W umowie jest zapis, że strony zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Do 1999 r. mąż posiadał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat, w tym co najmniej 15-le

 

Zwolnienie pracownika chronionego

Jestem pracownicą pracującą na umowę o pracę na czas nieokreślony, mam 58 lat. Moje pytanie dotyczy poprawności zwolnienia takiego pracownika jak ja, czyli pracownika chronionego. Otóż pracodawca chce wymóc na mnie zgodę na zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeśli się nie zgodzę, to w

 

Zwolnienie chronionego nauczyciela

W szkole jest dwóch nauczycieli historii; obaj należą do związku zawodowego. Z powodu zmniejszenia liczby uczniów dyrektor ma do dyspozycji tylko jeden etat. Czy może zwolnić jednego z chronionych nauczycieli, stosując inne kryteria do zwolnienia (np. staż pracy)?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »