.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik młodociany – kwestia urlopu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 16.04.2012

Proszę o wyjaśnienie art. 205 § 4 Kodeksu pracy w kontekście pracownika młodocianego. Co oznaczają słowa „łącznie z urlopem wypoczynkowym”? Czy chodzi o cały wymiar urlopu, czy urlop, który pozostał do wykorzystania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracownikowi młodocianemu pierwszy urlop wypoczynkowy przysługuje po przepracowaniu 6 miesięcy w wymiarze 12 dni roboczych. Po przepracowaniu całego roku od chwili rozpoczęcia pierwszej pracy zawodowej młodociany nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych, zgodnie z art. 205 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.). Wymiar urlopu w ilości 26 dni przysługuje pracownikowi do czasu ukończenia przez niego 18 lat. Gdy kończy 18 lat, jego urlop ulega zmniejszeniu i wynosi 20 dni, zgodnie z zasadami dotyczącymi pracowników dorosłych.

 

Odmiennie niż u pracowników dorosłych, urlop należny młodocianemu po pół roku pracy nie jest wliczany do urlopu należnego po roku pracy. W konsekwencji, zgodnie z przepisami art. 205 K.p., w pierwszym roku pracy młodocianego łączny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 38 dni roboczych.

 

Jeżeli pracownik młodociany uczęszcza do szkoły, to należy mu udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca może na wniosek młodocianego udzielić mu dodatkowo urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jednak okres tego urlopu łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekroczyć 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Wykładnia literalna przepisu art. 205 § 4 K.p. nakazuje do okresu 2 miesięcy zaliczać urlop bezpłatny i cały wymiar wypoczynkowego przysługującego pracownikowi (wymiar zależny od wieku). Pracodawca ma ustawowy obowiązek udzielenia młodocianemu urlopu w okresie ferii szkolnych.

 

Innymi słowy: wymiar przysługującego pracownikowi urlopy wypoczynkowego w danym roku w całości + urlop bezpłatny = maksymalnie 2 miesiące w roku kalendarzowym.

 

Należy też wskazać, iż urlop bezpłatny winien być udzielony na wniosek pracownika młodocianego. Co do zasady pracodawca otrzymujący od pracownika wniosek o urlop bezpłatny nie musi go uwzględniać. W przypadku pracownika młodocianego sytuacja ta jest inna. Wniosek o urlop bezpłatny pracownika młodocianego jest dla pracodawcy wiążący.

 

Warto zwrócić uwagę na treść § 4 art. 174 K.p., zgodnie z którym przepisów § 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach uregulowanych odmiennie przepisami szczególnymi. Przepisemi szczególnym jest między innymi art. 205 § 4 K.p., co w mojej ocenie wyłącza w ogóle możliwość udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopy wypoczynkowego i urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż 2 miesiące. Jeżeli młodociany pracownik wykorzystał już cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni, może otrzymać tylko 5 dni urlopu bezpłatnego. W innym przypadku doszłoby do przekroczenia 2 miesięcy, o których mowa w art. 205 § 4 K.p. Innymi słowy, jeżeli ktoś był na urlopie, to wówczas należy zminusować ilości dni urlopu z tych dwóch miesięcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »