Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracownik delegowany

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 20.06.2013

Chcę zatrudnić osobę bezrobotną na umowę-zlecenie jako pracownika delegowanego (praca miałaby się odbywać za granicą, na terenie Unii Europejskiej). Jak rozliczyć ZUS i podatek dochodowy, jakie koszty poniosę jako pracodawca?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W poruszonej przez Pana kwestii musimy mieć na uwadze dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

 

  1. Nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  2. Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 (rozporządzenie wykonawcze).

 

Rozporządzenie wykonawcze mówi, że do celów stosowania art. 12 ust. 1 rozporządzenia podstawowego „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego” oznacza osobę zatrudnioną w celu oddelegowania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca.

 

Pracownik delegowany to więc według przytoczonych przepisów osoba, która jest wysłana przez swojego pracodawcę do innego państwa członkowskiego, w sytuacji, gdy nadal istnieje bezpośredni związek pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Istnienie tego związku opiera się na takich kryteriach, jak: odpowiedzialność za rekrutację, łącząca ich umowa o pracę, odpowiedzialność a wynagrodzenie, zwolnienie pracownika z pracy, określenie rodzaju pracy. Cytowany przepis dotyczy więc nie tylko pracowników, którzy są przez danego pracodawcę zatrudnieni w Polsce i następnie delegowani do pracy za granicę, lecz także pracowników zatrudnionych w celu oddelegowania. Co istotne, pracownik delegowany musi podlegać polskiemu ustawodawstwu nie mniej niż 1 miesiąc bezpośrednio przed oddelegowaniem za granicę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Biorąc zatem powyższe kryteria pod uwagę, należy stwierdzić, że odnoszą się one do takich stosunków, które cechuje bezpośredni nadzór pracodawcy nad pracownikiem, a więc również do stosunków pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą, z czego wynika, że aby pracownik mógł zostać oddelegowany za granicę, nie musi być związany z delegującym stosunkiem pracy. Wystarczy umowa zlecenia, o ile oczywiście pracownik ten przez co najmniej miesiąc podlega ustawodawstwu naszego kraju jako państwa członkowskiego.

 

Pamiętać tez należy o ograniczeniu dotyczącym wykonywania przez pracownika znacznej części pracy (czas i wynagrodzenie pracownika) na terenie naszego kraju przed delegowaniem.

 

W ocenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeżeli pracownik spędza mniej niż 25% czasu pracy i pobiera mniej niż 25% wynagrodzenia w kraju, wskazuje to jednoznacznie, że znaczna cześć działalności pracownika nie jest wykonywana w kraju, w którym ma siedzibę pracodawca, czyli w Polsce.

 

A zatem zachowując wymienione warunki i posiadając zaświadczenie z ZUS A1 zleceniobiorca, wykonując przejściowo pracę na terenie innego państwa, podlega polskiemu ustawodawstwu w zakresie zabezpieczenia społecznego – pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 12 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.

 

W myśl § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przepisy § 2-4 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 16 tego rozporządzenia nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli w 2012 r. – od kwoty 3526 zł.

 

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe odprowadza się natomiast w trakcie roku kalendarzowego tylko od określonej wysokości wynagrodzenia.

 

Odpowiada ona 30-krotności miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym, którego dotyczy ustalana tzw. podstawa wymiaru składek. Po przekroczeniu tej kwoty składki nie są potrącane, a więc płatnicy składek mają wtedy obowiązek zaprzestać obliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika.

 

A zatem jeżeli otrzyma Pan z ZUS formularz E-101 w stosunku do zleceniobiorcy, który został oddelegowany do pracy we Francji, będzie miało zastosowanie polskie ustawodawstwo. Tym samym konieczne będzie opłacanie za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym również składki na ubezpieczenie wypadkowe, składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Należy też pamiętać o 20% kosztów uzyskania przychodu przy odliczaniu podatku dochodowego. 

 

Jeżeli zleceniobiorcą będzie więc osoba, dla której jest to jedyne zatrudnienie, to kosztem zatrudnienia będzie suma wynagrodzenia brutto oraz część składek na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (tak jak w przypadku umowy o pracę). 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 1 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obowiązki pracodawcy delegującego pracowników do tymczasowej pracy za granicą

Znalazłem dla mojej firmy zlecenie za granicą, w jednym z krajów Unii, chodzi o usługi budowlane. Chciałbym wysłać na początek nowych pracowników i podpisać z nimi umowy-zlecenia na wykonanie konkretnych prac. Co jako pracodawca muszę im zapewnić? Jak będzie się przedstawiać sprawa podatków?

Roboty budowlane za granicą a diety

Jestem pracownikiem polskiej firmy. Posiadam umowę o pracę w kraju. Moja firma wykonuje roboty budowlane - izolacyjne w kraju i za granicą. Na czas pracy poza granicami kraju jestem kierowany na podstawie aneksu do umowy o pracę. Na tych zasadach w latach 2004-2006 pracowałem w Niemczech, a w 2007-2008 – w Belgii. Forma aneksu do umowy wyglądała następująco: „Pracodawca kieruje Pracownika na budowę eksportową [nazwa budowy] na okres [od... do...] do pracy na stanowisku monter izolacji. W okresie pracy Pracownikowi przysługuje bezpłatne zakwaterowanie”. Za dojazdy z miejsca zakwaterowania do pracy byłem obciążany. Za czas pracy za granicą nie otrzymywałem żadnych diet. Moje pytanie brzmi: czy mi się należały? Jeśli nie, to dlaczego?

„Wynajęcie” pracowników

Spółka cywilna, której jednym ze wspólników jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zatrudnia kilku przedstawicieli handlowych i magazynierów. Czy spółka cywilna może w jakiś sposób „wynająć” pracowników do pracy w firmie jednoosobowej (która również zatrudnia kilka osób)? Działalność obu firm opiera się na handlu hurtowym, ich siedziba (i magazyn) mieści się w tym samym miejscu. Pracownicy spółki sprzedawaliby towar firmy jednoosobowej.

 

Źle wypłacone pieniądze za wyjazdy służbowe

Pracodawca zaliczał wyjazdy służbowe poza miejsce pracy do jazd lokalnych, rozliczając je na rachunku i pobierając od tego podatek. Uważam, że to były źle wypłacone pieniądze. Czy mam rację? Jak dochodzić swoich praw? 

Delegacja jako polecenie służbowe – kiedy masz prawo powiedzieć NIE?

Kiedy pracownik ma prawo odmówić wyjazdu na delegację? Otrzymałem polecenie służbowe od szefa, chce, abym wyjechał na drugi koniec Polski na 3-4 miesiące. Zaznaczę, że nie posiadam dzieci, jestem świeżo po ślubie. Czy odmawiając, ryzykuję zwolnienie z pracy?

Poświadczenie formularza A1 dla pracowników delegowanych

Czy do poświadczenia formularza A1 w ZUS dla pracownika delegowanego konieczny jest obrót w firmie w Polsce 25%? Na jakiej podstawie ZUS opiera swoje wymogi?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Jestem nauczycielem i od trzech lat pracuję z uczniami w sąsiedniej miejscowości, do której uczniowie są dowożeni. Ja niestety muszę jeździć własnym transportem, ponieważ rozpoczynam pracę wcześniej i nie mogę dojeżdżać szkolnym autobusem. Do tej pory miałem wyższy dodatek motywacyjny, żeby zrekompensować koszty dojazdu, teraz dodatek został zmniejszony. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów dojazdu i na jakiej podstawie?

Firma budująca mosty i wiadukty - rozliczanie delegacji

Prowadzę firmę remontowo-budowlaną, ale wyłącznie w zakresie: mosty i wiadukty. Wszyscy moi pracownicy to pracownicy mostowi i wykonują swoją pracę w miejscach, gdzie realizuję inwestycje budowlane. Dodam, że zawsze jest to poza siedzibą firmy i pracownicy po przepracowanym dniu nie wracają do domów. Zjeżdżają zazwyczaj na weekend samochodami służbowymi. Czy w związku ze specyfiką firmy należą się moim pracownikom delegacje? Jak mam prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy, żeby nikt mi nie zarzucił, że delegacje pracownikom się nie należą?

Delegacja czy oddelegowanie pracowników?

Mam pracowników zatrudnionych w Polsce. Dostałam dla niech zlecenie do pracy za granicę (od kilku miesięcy). Wystawiam delegacje i wypłacam im diety. Za granicą mają zapewniony tylko nocleg. Oprócz tego wypłacam im wynagrodzenie z listy płac. Pracownicy przyjeżdżają do Polski co dwa tygodnie na 3–4 dni. Czy prawidłowo rozliczam delegacje? Jak czytam, okres delegacji nie powinien przekroczyć 183 dni. Czy powinno to być oddelegowanie? Co wtedy im wypłacam?

Zgodnie z art. 775 ustawy Kodeks pracy (K.p.) „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

Podkreślić jednak należy, że ani komentowany przepis, ani przepisy rozporządzenia wydanego na jego podstawie nie ograniczają okresu podróży służbowej do 182 dni.

 

Tak więc opierając się na przepisach Kodeksu pracy, Pani działanie nie jest naruszeniem przepisów prawa, nie ma bowiem przeszkód, aby podróż służbowa trwała nawet ponad 6 miesięcy.

 

Muszę jednak zauważyć, że w doktrynie spotkać można opinie, że podróż służbowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. Prawnicy uzasadniają to, powołując się na art. 42 K.p., zgodnie z którym powierzenie pracownikowi pracy innej niż określona w umie o pracę nie może nastąpić na dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

 

Jednak część prawników nie zgadza się z taka interpretacją, ponieważ przepis art. 42 K.p. stanowi o zmianie warunków racy, a nie miejsca wykonywania pracy.

 

Aby więc odpowiedzieć na Pani pytanie, należałoby sięgnąć do przepisów związanych z prawem podatkowym i rezydencją podatkową. Prawnicy zajmujący się prawem podatkowym uważają, że delegacja służbowa (podróż służbowa) kończy się po 183 dniach, a potem w jej miejsce wchodzi oddelegowanie. Po tym okresie bowiem zmienia się pracownikowi rezydencja podatkowa – mają oni obowiązek płacenia podatków w kraju wykonywania zadania, a nie w Polsce.

 

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oddelegowanie pracownika do pracy za granicą, mające na celu świadczenie przez polskiego przedsiębiorcę usługi, co do zasady nie powinno mieć miejsca w formie podróży służbowej, ponieważ może być ona kwestionowana m.in. przez urzędy skarbowe z uwagi na zwolnienie z podatku dochodowego diet i innych świadczeń związanych z podróżami służbowymi.

 

Podkreślić jednak należy, że stanowisko Ministerstwa nie jest wiążącym źródłem prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działa Pani zgodnie z prawem.

Zwrot kosztów delegacji

Pracownik ma podpisaną umowę z pracodawcą na czas nieokreślony, miejsce pracy – siedziba firmy. Pracodawca codziennie deleguje (na podstawie polecenia wyjazdu służbowego) pracownika do pracy w innej miejscowości. Pracodawca podpisał umowę z pracownikiem o wykorzystaniu samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych. Czy w takim przypadku należy się zwrot kosztów za przejazd samochodem prywatnym na podstawie rozliczenia tzw. kilometrówki? Jeżeli tak, to proszę o podanie na jakiej podstawie.

Ograniczenie delegacji po urlopie macierzyńskim

Jestem pracownikiem zarządzającym obiektami handlowymi, umowa na czas nieokreślony. W umowie mam zapis, że mogę objąć placówki w 3 województwach. Do tej pory moje znajdowały się w rejonie do 70 km od miejsca zamieszkania. Mam roczne dziecko, wracam do pracy po urlopie rodzicielskim. Czy mogę starać się o ograniczenie delegacji, tak, żebym nie musiała pracować np. dalej niż te 70 km? Wyrażam zgodę na nadgodziny.

Delegacja dla pracownika cudzoziemca

Czy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas określony, ma prawo wypłacać pracownikowi na podstawie delegacji służbowej dietę i ryczałt za nocleg, za czas pracy podjętej u pracodawcy użytkownika w innej miejscowości niż siedziba agencji przez okres około 30 dni?

Stosowanie zagranicznych stawek płacowych dla pracowników w podróży służbowej

Świadczymy usługi dla kontrahentów zagranicznych w różnych państwach: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Dania, Szwecja, Czechy. Pracownicy wykonują swoja pracę na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, bez zmiany miejsca świadczenia pracy (oddelegowania). Są to wyjazdy krótkotrwałe, pracownicy otrzymują należne diety według rozporządzenia. Według nowych regulacji pracownicy
powinni być wynagradzani na podstawie stawek obowiązujących w państwie wykonywania pracy. Czy dla naszych pracowników będących w podróży służbowej obowiązkowe jest zastosowanie zagranicznych stawek płacowych przy wszystkich wyjazdach (jak np. 2-6 dni bądź wyjazdach miesięcznych)?

Zwolnienie z pracy we Francji

Od marca 2013 r. pracowałam we Francji (w Bordeaux) na umowę na czas określony (obowiązującą do marca 2014 r.). 15 listopada razem z kilkorgiem polskich pracowników wyjechałam na bezpłatny tygodniowy urlop do kraju (zgodnie z ustną umową z pracodawcą). W czasie urlopu zachorowałam i dostałam zwolnienie lekarskie na dwa tygodnie. Poinformowałam o tym pracodawcę telefonicznie i przesłałam zwolnienie lekarskie pocztą (listem poleconym priorytetowym). 28 listopada dowiedziałam się, że z dniem 15 listopada zostałam zwolniona dyscyplinarnie za „niepoinformowanie firmy o niezdolności do pracy oraz przesłanie zwolnienia lekarskiego po terminie”. Nie otrzymałam świadectwa pracy, jedynie zwykły list z informacją o zwolnieniu z pracy. Co mogę zrobić? Czy zwolnienie było zasadne? Załączam skan umowy o pracę.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »