Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie wystawił umowy o dzieło i nie zapłacił, co robić?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.04.2015

Otrzymałam umowę na czas określony na pełny etat (kwota minimalna) i pracodawca zobowiązał się do wystawiania mi umowy o dzieło co miesiąc na dodatkową kwotę, aby moje miesięczne wynagrodzenie było wyższe. Tłumaczył to koniecznością oszczędności w firmie. Obiecał, że umowa ta będzie wystawiana bez względu na okoliczności (również, gdy będę na zwolnieniu). Zaszłam w ciążę i od 5-ego miesiąca niestety musiałam przebywać na zwolnieniu. Pracowałam jednak zdalnie z domu i umowę o dzieło dostawałam terminowo. Teraz jednak urodziłam dziecko, a mój pracodawca bez porozumienia ze mną zablokował mi dostęp do firmowych kont i nie wystawił umowy o dzieło oraz nie zapłacił. Co mogę zrobić? Czy mogę wyegzekwować jakoś wypłatę nieuregulowanej umowy o dzieło i przyszłych do końca trwania umowy o pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 627 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 

Kodeks cywilny nie wymaga dla zawarcia umowy o dzieło szczególnej formy prawnej. Należy podzielić w tym zakresie pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 10 grudnia 2003 r. (I ACa 1144/03, OSA 2005, z. 3, poz. 14), zgodnie z którym: „Do zawarcia umowy o dzieło stosuje się ogólne zasady dotyczące zawierania umów konsensualnych. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do zawarcia umowy o dzieło. Nie wymaga ona zachowania formy szczególnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany”.

 

W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła.

 

Termin wypłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło (wskazany w umowie albo przypadający zgodnie z art. 642 § 1 K.c. w chwili oddania dzieła) jest terminem oznaczonym w rozumieniu art. 476 K.c. Z chwilą oddania dzieła kończy się stosunek prawny oparty na umowie o dzieło i zaczynają biec terminy rękojmi i przedawnienia.

 

Świadczenia z umowy o dzieło, jako umowy wzajemnej (w tym oddanie dzieła przez przyjmującego zamówienie, odebranie dzieła przez zamawiającego i zapłata umówionego wynagrodzenia), powinny być w zasadzie spełnione jednocześnie.

 

Jeżeli umowa o dzieło nie stanowi inaczej, przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. Przez „oddanie” w rozumieniu art. 642 K.c. w zw. z art. 643 K.c. należy rozumieć „odebranie” dzieła, a w konsekwencji należy uznać, iż należność przyjmującego zamówienie powstaje dopiero z chwilą odebrania dzieła lub powstania zwłoki w odbiorze spowodowanej zachowaniem się zamawiającego.

 

Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeśli jest Pani w stanie udowodnić, że umowa o dzieło została zawarta w formie ustnej (wraz z umową o pracę), wówczas może Pani skierować sprawę do sądu cywilnego z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia za dzieło, które Pani gotowa była wykonać, ale z powodów leżących po stronie zamawiającego nie mogła Pani wykonać (nieudostępnienie haseł itp.).

 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że w sytuacji, gdy brak jest umowy pisemnej, a po każdym wykonaniu dzieła zamawiający wystawiał umowy i wypłacał wynagrodzenie, sąd ma prawo stwierdzić, że kolejna umowa po prostu nie została zawarta. Będzie to więc bardzo ciężkie do udowodnienia, że umowa miała trwać nadal.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 4 =

»Podobne materiały

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymał

Praca bez umowy

Wykonałem ogrodzenie pewnej działki u pewnych państwa, nie podpisałem jednak umowy (umawialiśmy się tylko ustnie). Dostałem od zleceniodawców zaliczkę, jednak teraz, po zakończeniu prac, nie mogę wyegzekwować reszty pieniędzy. Czy mam jakieś szanse na uzyskanie należnego wynagrodzenia za pracę bez u
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »