.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pracodawca nie wypłaca w terminie całości wynagrodzenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.03.2012

Pracodawca dwukrotnie nie wypłacił mi całości wynagrodzenia w terminie. Czy w związku z tym będę mogła rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i czy należy mi się odszkodowanie? Co mam napisać w wypowiedzeniu umowy? Czy fakt, że inni pracownicy otrzymują pensję w terminie, powoduje, iż moja sprawa podlega pod art. 18 Kodeksu pracy o nierównym traktowaniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewypłacanie wynagrodzenia w terminie stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracodawcy i jako takie może stanowić podstawę do tego, aby pracownik wypowiedział umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 lipca 2005 r. (I PK 276/2004 LexPolonica, nr 403456, Wokanda 2006/2, str. 23) stwierdzono, że niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w ustalonym terminie stanowi wystarczającą przyczynę rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.).

 

W kolejnym wyroku Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99 LexPolonica, nr 346235, Glosa 2001/9, str. 45) stwierdza się, że przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia.

 

Zgodnie z art. 55 § 1 K.p. „pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy– w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

 

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

 

Jak widać, przysługuje Pani odszkodowanie za okres wypowiedzenia – tj. wynagrodzenie, jakie otrzymałaby Pani w okresie wypowiedzenia.

 

Jednocześnie w zakresie np. zasiłku dla bezrobotnych takie wypowiedzenie jest traktowane jak dokonane przez pracodawcę.

 

W wypowiedzeniu umowy wystarczy napisać:

 

„Niniejszym wypowiadam umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy – tj. niewypłacenia wynagrodzenia w terminie, podstawa prawna: art. 55 § 11 K.p.”.

 

Nie bardzo widzę możliwość zastosowania tej sytuacji do art. 18 K.p., który mówi o ograniczeniu, jeśli chodzi o autonomię woli stron przy zawiązywaniu i ustalaniu warunków pracy. Jeśli miała Pani na myśli dyskryminację – należałoby wskazać cechę, ze względu na którą jest Pani dyskryminowana. A to jest niełatwe zagadnienie.

 

Niemniej jednak przysługuje Pani odszkodowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »