Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prace budowlane w Niemczech a VAT i podatek dochodowy

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 24.06.2016

Przedsiębiorca posiada jednoosobową działalność gospodarczą (usługi budowlane). Płaci podatek w formie ryczałtu, VAT i VAT UE. Przedsiębiorca chce zatrudnić zleceniodawców i wykonać remont domu osoby prywatnej na terenie Niemiec. Gdzie zapłaci podatek dochodowy i podatek VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie bardzo wiem co ma Pani na myśli pisząc „zatrudnić zleceniodawców”, zleceniodawcą w opisanej sytuacji jest ten, kto zleca Pani wykonanie prac. Niemniej jednak nie wpływa to na meritum zagadnienia.

 

VAT

 

Należy rozpocząć od tego, iż w przypadku świadczenia usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlegają usługi świadczone poza granicami kraju. Niemniej jednak miejsce świadczenia to konstrukcja teoretyczna, która zwykle niewiele ma wspólnego z miejscem faktycznego wykonania usługi. W opisywanym przypadku jednak jest inaczej. Na podstawie art. 28e ustawy o podatku od towarów i usług (u.VAT), w przypadku usług związanych z nieruchomościami, mamy do czynienia z prymatem miejsca położenia nieruchomości. Art. 28e u.VAT stanowi, iż miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości. W przedstawiony sposób ustawodawca implementował dyrektywę, tj. art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.2006.347.1 ze zm.), który stanowi, że „Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług rzeczoznawców i agentów nieruchomości, usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub w miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, przyznawanie prawa użytkowania nieruchomości oraz usług związanych z przygotowywaniem i koordynacją prac budowlanych, takich jak usługi architektów i biur nadzoru budowlanego, jest miejsce, w którym znajduje się dana nieruchomość”.

 

Tym samym usługa, którą Pani opisała jako usługę związaną z nieruchomością, w Polsce nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (więc nie stosuje się żadnej stawki VAT), a winna ona zostać opodatkowana niemieckim podatkiem od wartości dodanej. W jaki sposób należy to zrobić decyduje niemieckie prawo wewnętrzne, co do którego nie udzielamy informacji – zazwyczaj jednak gdy wykonuje się usługę dla osoby prywatnej niebędącej podatnikiem, firma usługę świadcząca musi zarejestrować się do VAT w Niemczech (co w niektórych krajach może być uzależnione dodatkowo od kwoty obrotu).

 

PIT

 

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U.2005.12.90) stanowi, w art. 7 ust. 1, iż zyski przedsiębiorstwa polskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w RFN poprzez położony tam zakład (jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w RFN w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi). Określenie „zakład” na gruncie umowy oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa, jednakże (zgodnie z art. 5 ust. 3 umowy) plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne stanowią zakład tylko wtedy, jeżeli trwają one dłużej niż dwanaście miesięcy. Zakład to również m.in. miejsce zarządu, filia, biuro, fabryka, warsztat i kopalnia, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

 

Reasumując, podatek dochodowy podlega rozliczeniu w Polsce, chyba że powstanie w Niemczech tzw. zakład. Jeżeli tak by się stało to, z zastrzeżeniem postanowień art. 7 ust. 3 umowy, należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem (z tym, iż przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + sześć =

»Podobne materiały

WNT i późniejsza sprzedaż towarów poza UE

Czy w ramach mojej firmy mogę kupować samochody w kraju UE (np. w Danii) bez podatku VAT i sprzedawać je osobom spoza wspólnoty (np. z Ukrainy), nie płacąc przy tym podatku VAT? A jeśli samochód zostanie zakupiony z VAT, to czy po sprzedaży mogę odzyskać podatek?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »