.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca za granicą a podatek w Polsce

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 07.05.2013

Od kilkunastu lat mieszkam z rodziną w Wielkiej Brytanii (nie mam żadnych dochodów ani majątku w Polsce, jedynie konto oszczędnościowe). Teraz dostałam propozycję pracy w Katarze i mam zamiar tam się przenieść. Czy w razie powrotu do Polski za kolejne kilka lat będę musiała zapłacić podatek za lata pracy za granicą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sytuacji w pierwszym rzędzie należałoby wyjaśnić kwestię Pani rezydencji podatkowej – głównie od tego będzie zależało, w jaki sposób i w jakim kraju powinna Pani rozliczać całość uzyskiwanych dochodów.

 

Kwestie rezydencji rozstrzygają w Polsce zapisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), które należy stosować z uwzględnieniem zapisów stosownej umowy międzynarodowej – w przypadku Kataru jest to umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Doha dnia 18 listopada 2008 r.

 

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 3 ustawy) „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Z kolei zgodnie z konwencją określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to państwo i każdą jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł położonych w tym państwie.

 

Jeżeli, stosownie do powyższych regulacji, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu państwach, to jej status określa się według następujących zasad:

 

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym umawiającym się państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z umawiających się państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu umawiających się państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym umawiającym się państwie, którego jest obywatelem;

d) jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby fizycznej zgodnie z postanowieniami pkt a), b) i c), to właściwe organy obydwu umawiających się państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Wracając do Pani przypadku – moim zdaniem z Pani opisu wynika, że zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można uznać Pani za rezydenta polskiego – nie spełnia Pani bowiem warunków wskazanych w ustawie. Z pewnością nie spełnia Pani warunku drugiego (nie przebywa Pani na terytorium Polski ponad 183 dni w roku podatkowym); oraz najprawdopodobniej nie spełnia Pani również warunku pierwszego (Pani rodzina przeniosła się razem z Panią do Wielkiej Brytanii, a następnie planują Państwo wspólnie zamieszkać w Katarze). Z tego, co rozumiem, nie posiadają Państwo w Polsce majątku, nieruchomości; fakt posiadania konta oszczędnościowego nie ma tu większego znaczenia.

 

W tej sytuacji dochody uzyskane przez Panią z pracy za granicą w ogóle nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce – ma Pani obowiązek opodatkować się w kraju wyłącznie z dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na jego terytorium. Aby uniknąć ewentualnych sporów na tym tle z organami podatkowymi, należałoby poinformować je o zmianie adresu (jeżeli oczywiście dotychczas Pani tego nie zrobiła); może Pani również postarać się o uzyskanie certyfikatu rezydencji podatkowej w kraju faktycznego zamieszkania.

 

Ważne jest natomiast, aby zbierać dokumentację potwierdzającą legalność dochodów uzyskanych z pracy za granicą (umowa o pracę, dowody wypłat, rozliczenia roczne etc.) – tak aby w razie ewentualnego późniejszego wydatkowania w Polsce zgromadzonych środków nie narazić się na opodatkowanie z tytułu tzw. nieujawnionych źródeł (w takim przypadku obowiązuje sankcyjna stawka opodatkowania – 75%).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl