Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie rolnym rodziców - zaliczenie do stażu pracy

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 09.12.2013

Od szesnastego roku życia pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców i uczyłem się w szkole średniej. Dojazd do szkoły zajmował mi ok. 30 minut. Czy ZUS zaliczy mi ten okres do stażu pracy? Są świadkowie, którzy mogą potwierdzić moje słowa.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak stanowi art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

 

„1. Przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je, z zastrzeżeniem art. 56, jak okresy składkowe:

 

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane
w odrębnych przepisach składki,

 

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

 

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5-7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 1 uwzględnia się także przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe ustalone na zasadach określonych w art. 5-7 są krótsze od okresu wymaganego do przyznania renty, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu.

 

3. Okresów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie uwzględnia się, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty, na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników”.

 

Na bazie powyższego przepisu wypracowane zostało stanowisko, w myśl którego przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 roku, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, czyli 4 godziny dziennie (tak np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1997 r., II UKN 96/96, OSNAPiUS 1997, nr 23, poz. 473; z dnia 7 listopada 1997 r., II UKN 318/97, OSNAPiUS 1998, nr 16, poz. 491; z dnia 13 listopada 1998 r., II UKN 299/98, OSNAPiUS 1999, nr 24, poz. 799; z dnia 9 listopada 1999 r., II UKN 190/99, OSNAPiUS 2001, nr 4, poz. 122, wyrok z dnia 10 maja 2000 r., II UKN 535/99).

 

Jak zaś wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (III AUa 212/13), przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych.

 

Istotne jest, aby udowodnić, iż pracował Pan w gospodarstwie minimum 4 godziny dziennie. Dojazd w dwie strony zabierał Panu 60 minut; jeśli lekcje w szkole i przygotowanie się do nich dostosuje Pan do takiego okresu, aby pozostał Panu czas na sen i minimum 4 godziny na pracę w gospodarstwie rolnym, to ZUS winien Panu zaliczyć ten okres.

 

Proszę zatem postarać się, aby wszystko zmieściło się w 24 godzinach, bo jak z kolei uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 lutego 2013 r. (III AUa 1059/12), dyspozycyjność osoby pracującej w gospodarstwie wyłączona jest w przypadku osób uczących się w szkołach położonych w innej miejscowości niż gospodarstwo rolne, tym bardziej jeżeli jest to szkoła średnia, gdzie nauka odbywa się w systemie dziennym, a odległość położenia szkoły jest znaczna. W przypadku szkoły średniej, gdzie konieczne jest codzienne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, co wymaga systematycznego poświęcenia czasu także po powrocie ze szkoły, realna możliwość pogodzenia pracy w gospodarstwie z taką nauką jest co do zasady wykluczona, tym bardziej w przypadku położenia szkoły w innej miejscowości niż gospodarstwo rolne, z czym związany jest czas na dojazd do szkoły i powrót do domu. Uczniowie takich szkół nie wykonują stałej pracy w gospodarstwie, gdyż stałym ich zajęciem jest nauka w szkole średniej. Mogą jedynie świadczyć pomoc przy pracach rolniczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych lub uczestniczyć w pracach niemających charakteru pracy stałej, a jedynie ewentualnym udziałem (pomocą) w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dziecka będącego członkiem rolniczej wspólnoty rodzinnej, po powrocie ze szkoły lub w okresie świąt i krótkich przerw w nauce.

 

Gdyby ZUS odmówił Panu zaliczenia tego okresu, co w praktyce – uprzedzam lojalnie – często się zdarza, to proszę się odwołać do sądu i tam przy pomocy świadków i logiki przekonać sąd, że pracował Pan minimum 4 godziny dziennie w gospodarstwie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus 1 =

»Podobne materiały

Świadczenia przedemerytalne a praca w gospodarstwie rolnym

Złożyłam wniosek o świadczenia przedemerytalne, wliczając w czas pracy lata przepracowane w gospodarstwie rodziców, kiedy chodziłam do szkoły. ZUS nie chce mi tego uznać. Odwołałam się do sądu. Jak mam się bronić i czy mam szansę na wygraną?

 

Praca w gospodarstwie rolnym – zaliczenie do stażu pracy

Pracuję w urzędzie. Chciałabym, by pracodawca zaliczył mi do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców (od 1986 do 1989 r.). Przedłożyłam wymagane dokumenty (zaświadczenie z gminy, zeznania świadków, zaświadczenie, że rodzice prowadzili gospodarstwo). W pracy jednak odrzucono mój

 

Dwie emerytury - mundurowa i z ZUS

Niedługo przechodzę na emeryturę mundurową po 15 latach służby na okrętach podwodnych. Służbę wojskową rozpocząłem w 1998 r. Wcześniej nie pracowałem – do wojska poszedłem zaraz po szkole średniej. Chcę podjąć pracę u prywatnego przedsiębiorcy. Czy w przyszłości, gdy ukończę 65 lat, będę mógł

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »