.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie a wysługa lat

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.07.2015

Pracowałam w gospodarstwie moich rodziców w latach 1972–1979. Początkowo robiłam to po lekcjach, później w wakacje. Posiadam 30-letni staż pracy jako nauczyciel. Czy praca w gospodarstwie może być zaliczona do wysługi lat, tj. okresu pracy w szkole?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) „do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

 

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okresami tymi są w szczególności:

 

  1. urlop wychowawczy,
  2. służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. praca w rolnictwie,
  4. okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych

 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) wliczane są:

 

  1. okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  2. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16. roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem (określenie: „poprzedzające objęcie tego gospodarstwa” nie oznacza konieczności objęcia go bezpośrednio po ukończeniu pracy w gospodarstwie),
  3. przypadające po dniu 31 grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

 

Objęcie gospodarstwa może nastąpić w wyniku nabycia własności tego gospodarstwa (np. spadkobranie, darowizna), jak też w wyniku objęcia gospodarstwa w posiadanie (np. dzierżawa). Objęcie gospodarstwa nie musi następować bezpośrednio po zaprzestaniu pracy w nim (może wystąpić przerwa między pracą w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów a objęciem i rozpoczęciem jego prowadzenia przez osobę zainteresowaną).

 

Okres pracy w gospodarstwie podlega wliczeniu, niezależnie od tego, przez jaki okres było ono prowadzone przez pracownika ubiegającego się o zaliczenie okresu pracy w gospodarstwie do stażu pracy.

 

Przepisy prawa cywilnego (z wyjątkiem przepisów dotyczących dziedziczenia) nie definiują gospodarstwa rolnego poprzez określenie jego powierzchni. Zgodnie z art. 553 Kodeksu cywilnego gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 

W wyroku z dnia 15 czerwca 1999 r., sygn. akt II UKN 688/98 (OSNP 1999/18/1) Sąd Najwyższy stwierdził, że „gospodarstwo rolne, którego objęcie jest warunkiem stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310) to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami, urządzeniami i inwentarzem, służące lub mogące służyć prowadzeniu działalności rolniczej, a więc działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej”. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy też we wcześniejszym wyroku – z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt I PKN 511/97 (OSNP 1999/1/19).

 

Po nowelizacji Kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 r., od 1 października 1990 r. do chwili obecnej nie określono minimalnej normy obszarowej obowiązującej przy obrocie nieruchomościami rolnymi – poza dziedziczeniem.

 

O tym, czy dany obszar ziemi jest gospodarstwem rolnym, należy się posiłkować przepisami podatkowymi – ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 

Zgodnie z tymi przepisami przez gospodarstwo rolne rozumie się obszar gruntów, którego powierzchnia przekracza 1ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

 

Podsumowując, aby wliczyć Pani pracę w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w okresie od 1972–1979 roku, musiałaby Pani objąć później to gospodarstwo – tak wynika z przepisów. Bez objęcia wliczyć można jedynie pracę w gospodarstwie po roku 1982 (nie wcześniej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »