Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w gospodarstwie a staż pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 23.04.2014

Pracownik przejął 2 lipca 1980 r. gospodarstwo rolne (o powierzchni 5 ha) od swojej matki. Czy okres pracy w tym gospodarstwie w okresie od 30 marca 1975 r. do 31 grudnia 1978 r. można zaliczyć do jego stażu pracy?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sprawie ważna jest treść art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy, zgodnie z którym:

 

„1. Ilekroć przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego wlicza się pracownikowi także:

1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,

2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,

3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w myśl danego przepisu lub postanowienia do stażu pracy wlicza się tylko okresy zatrudnienia w danym zakładzie pracy, w określonej branży albo okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy wykonywanej w szczególnych warunkach”.

 

Wyraźnie podkreślić należy stanowisko wyrażone przez Annę Jaworską, zgodnie z którym: „do pracowniczego stażu pracy należy wliczać okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym rodziców, poprzedzające objęcie gospodarstwa rolnego teściów i rozpoczęcie jego prowadzenia, jeżeli przypadają one w czasie przed zatrudnieniem pracownika w ramach stosunku pracy (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy)”1.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 września 1999 r. (sygn. akt I PKN 250/99), zgodnie z którym „przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. Nr 54, poz. 310) nie wymaga, by objęcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego następowało bezpośrednio po zaprzestaniu w nim pracy. Przepis ten ma zastosowanie także w przypadku zbycia gospodarstwa i niezależnie od czasu, przez jaki było ono prowadzone”.

 

„Przez prowadzenie gospodarstwa rolnego należy również rozumieć samodzielną lub przy pomocy innych ludzi (osób bliskich, pracowników najemnych) faktyczną pracę w gospodarstwie rolnym wykonywaną na własny rachunek w charakterze właściciela bądź posiadacza w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego. Przy czym faktyczna praca to nie tylko praca fizyczna w polu, ale także organizowanie pracy, zarządzanie gospodarstwem, decydowanie o rodzaju produkcji. Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie wymaga powiązania z jego własnością. Można prowadzić gospodarstwo rolne, będąc właścicielem, posiadaczem samoistnym lub posiadaczem zależnym (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r., II SA 613/00, niepubl.)”2.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie okres pracy w gospodarstwie rolnym od 30 marca 1975 r. do 31 grudnia 1978 r. winien być zaliczony na mocy art. 1 ust. 1 pkt 2 przywołanej ustawy do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy.

 

 

 

1. A. Jaworska Anna, wyjaśnienia, PiZS.2011.7.44, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism, LexPolonica 2001-2006.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus dziewięć =

»Podobne materiały

Składki KRUS a praca za granicą

Od kilku lat pracuję legalnie w Irlandii. Jedocześnie rodzice, będący rolnikami, opłacają za mnie składki na KRUS. Ostatnio dowiedziałam się, że to nielegalne. Jak mogę wyprostować tę sytuację? Czy będę miała problemy, skoro rok temu podczas wakacji byłam raz na pogotowiu i miałam niewielki zabieg n

 

Praca na roli a staż pracy nauczyciela

Jestem nauczycielem. Czy można zaliczyć pracę w gospodarstwie rodziców po 16. roku życia (między 1975 a 1978 r.) do stażu pracy? Czy warunkiem ewentualnego zaliczenia jest przejęcie gospodarstwa? Czy jego wielkość ma wpływ?

 

Wakacyjna praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy

Brakuje mi siedmiu miesięcy, aby przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szkodliwych warunkach. W czasie nauki w szkole średniej i policealnej pracowałem – głównie w wakacje – w gospodarstwie rolnym mojego ojca. Czy taka praca zalicza się do stażu pracy?

 

Praca w gospodarstwie rolnym a długie dojazdy do szkoły

Mam przepracowane 34 lata w zakładzie, poza tym 6 lat pracowałem w gospodarstwie rolnym rodziców – dysponuję zeznaniami świadków i zameldowaniem. Czy ZUS zaliczy mi ten okres jako staż uzupełniający, jeśli w tym czasie dojeżdżałem do szkoły (droga w jedną stronę trwała ok. 2 godzin dziennie)?

 

Okresy nieskładkowe i składkowe

Otrzymałam odmowę przyznania emerytury z ZUS, ponieważ brakuje mi 30 dni składkowych. Czy mogę je uzupełnić okresami: praktyk robotniczych, praktyk kolonijnych w czasie studiów, pracy na roli u wujka w wakacje? Dodam też, że od 15 lat jestem współwłaścicielką gospodarstwa, nieraz pracowałam na roli.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »