Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w Chile a polski fiskus

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.01.2016

W roku 2014 pracowałem w Polsce na umowę do sierpnia. Później dostałem propozycję pracy w Chile. Obecnie rozliczyłem się z podatków za zeszły rok – w Polsce. Pracuję i żyję w Chile, płacę tu podatki i składki. Czy nie będę miał problemów z polskim fiskusem, jeśli zacznę robić z tutejszego konta przelewy na moje polskie konto? Czy będę mógł po latach (po powrocie do kraju) wydawać je w Polsce bez obaw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przy czym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Jak z powyższego wynika, można mieć rezydencję podatkową w Polsce, nie przebywając w kraju ani jednego dnia w roku, jeśli w Polsce posiada się ośrodek interesów życiowych.

 

Dodam, że zgodnie z prawem krajowym osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), a za takie dochody uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jedną z takich umów jest Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Konwencja ta określa, że określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na m.in. jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Dopiero jeżeli stosownie do powyższego „osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad, tak by można uznać, ze ma miejsce zamieszkania tylko w jednym z umawiających się Państw:

 

(a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

(b) jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych albo jeśli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa;

(c) jeżeli osoba przebywa zazwyczaj w obu Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, którego jest obywatelem;

(d) jeżeli osoba jest obywatelem obydwu Państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy Umawiających się Państw rozstrzygną tę kwestię w drodze procedury wzajemnego porozumiewania się”.

 

Zatem od ustalenia, gdzie ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, zwane niekiedy miejscem rezydencji, zależy, jakie ma Pan obowiązki wobec organów podatkowych obu krajów.

 

Artykuł 15 ust. 1 tej konwencji (z zastrzeżeniem postanowień artykułów 16, 18 i 19) stanowi, że „uposażenia, płace i inne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie”.

 

Przewidziana umową metoda unikania podwójnego opodatkowania (metoda zaliczenia) stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Chile, wówczas Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby, kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Chile (jednakże w każdym z tych dwóch przypadków takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku dochodowego lub podatku od majątku, jaka została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiednio przypada na dochód lub majątek, który w zależności od przypadku może być opodatkowany w Chile).

 

Jakie są powyższego konsekwencje praktyczne? Nie musi Pan rozliczać się w Polsce za rok 2015 i następne, tylko jeżeli przeniósł Pan w 2014 r. miejsce zamieszkania do Chile (tj. tam posiada Pan obecnie ośrodek interesów życiowych). By nie było później problemów z wydatkowaniem środków i ich „legalizacją” w kraju, należy złożyć ZAP-3, tj. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem, w którym wskaże Pan zmianę adresu zamieszkania dla celów podatkowych. Kluczową sprawą jest data zmiany miejsca zamieszkania, tj. moment, w którym zmienił Pan rezydencję podatkową. Obecnie w formularzu ZAP-3 nie można wskazać daty historycznej zmiany miejsca zamieszkania, taką możliwość dawał poprzednio obowiązujący NIP-3, więc należy złożyć ZAP-3 wraz z pismem wyjaśniającym, kiedy zmienił miejsce zamieszkania (np. z dniem 31 grudnia 2014 r.). Jeśli nie wskaże Pan historycznej daty zmiany miejsca zamieszkania organowi podatkowemu, może on próbować opodatkować Pana dochody, uzyskane w Chile, w Polsce. Jeśli zdecyduje się Pan wrócić do Polski na stałe, gdy zdecyduje się Pan z powrotem przenieść tu ośrodek interesów życiowych, złoży Pan kolejny ZAP-3, wskazując miejsce zamieszkania w Polsce. Składając ZAP-3 i wskazując, że zmiana miała miejsce na przestrzeni ostatniego roku, należy dołączyć tzw. czynny żal, bowiem kto wbrew obowiązkowi nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, czego można uniknąć, właśnie składając tzw. czynny żal (więcej informacji o czynnym żalu tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html).

 

W razie gdyby miejscem Pana zamieszkania nadal była Polska, będzie Pan musiał składać rozliczenia roczne i rozliczać tu dochody osiągnięte w Chile z uwzględnieniem metod unikania podwójnego opodatkowania i art. 27g ustawy o PIT (który daje możliwość skorzystania z ulgi prowadzącej do zmniejszenia obciążenia podatkowego przy różnicy w opodatkowaniu pomiędzy metodami unikania.)

 

Oba te przedstawione scenariusze dają Pan pełną możliwość tak wykonywania przelewów, jak i inwestowania w kraju bez obawy o dodatkowe opodatkowanie podatkiem dochodowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 6 =

»Podobne materiały

Właściwość urzędu skarbowego i czynności korygujące

Pół roku temu zarejestrowałem się jako płatnik podatku VAT w urzędzie skarbowym. W zeszłym miesiącu wystąpiłem o zwrot podatku, ale urząd odmówił, złożyłem więc apelację do Izby Skarbowej. Tu okazało się, że wybrałem zły urząd skarbowy – właściwy ze względu na moje miejsce zamieszkania, a nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »