Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca w administracji rządowej a kandydowanie na stanowisko wójta

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 16.08.2010

Jestem w trzecim miesiącu ciąży, obecnie przebywam na L4. Pracuję w administracji rządowej, obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilnej. Czy w najbliższych wyborach samorządowych mogę ubiegać się o mandat wójta? Rozumiem, że w czasie kampanii nie będę mogła przebywać na L4?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pani pytanie należy szukać w art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591). Mówi on, że funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:

 

  1. funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
  2. członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
  3. zatrudnieniem w administracji rządowej,
  4. mandatem posła lub senatora.

 

W doktrynie istnieją pewne wątpliwości i różne sposoby interpretowania pojęcia „administracja rządowa”. Przyjmuje się jednak w świetle konstytucji RP, że administrację rządową określić można jako tę część administracji publicznej, która podlega Radzie Ministrów lub jej poszczególnym członkom. W judykaturze wskazano niektóre konkretne przypadki niepołączalności funkcji organu wykonawczego gminy lub jego zastępcy z zatrudnieniem w administracji rządowej. Z orzeczeń tych wynika, że nie można łączyć funkcji wójta m.in. z zatrudnieniem w charakterze policjanta (wyr. NSA z 27 II 1996 r., SA/Rz 69/95) albo na stanowisku funkcjonariusza służby granicznej (wyr. NSA z 29 I 2002 r., II SA/Wr 2764/01).

 

Również art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) pozwala wywnioskować, że osoby, do których stosuje się ww. ustawę, są zatrudnieni w administracji rządowej. Taka interpretacja przepisów ww. ustaw wskazuje, że w przypadku wyboru na wójta musiałaby Pani zrezygnować z pracy w administracji rządowej.

 

Biorąc pod uwagę dyspozycję art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym, nie wydaje się również możliwe pełnienie funkcji wójta w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego w dotychczasowym miejscu pracy w administracji rządowej. Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego wiąże się z pozostawaniem w stosunku pracy, a zatem nie jest spełnieniem warunku postawionego przez cytowany przepis ustawy o samorządzie gminnym.

 

Podobne regulacje prawne uniemożliwiają łączenie pracy w administracji rządowej z funkcjami w organach stanowiących i wykonawczych w administracji samorządowej. Przykładem może być treść art. 31 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa, stanowiącego, że członkostwa zarządu województwa nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej. W założeniu ustawodawcy art. 27 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym jest ustawową gwarancją uniezależnienia samorządu terytorialnego od administracji rządowej.

 

Jeśli chodzi o samo kandydowanie (abstrahując od jego wyników), ani ustawa o samorządzie gminnym, ani ustawa o służbie cywilnej nie zabraniają Pani kandydować na urząd wójta. Musi Pani jednak pamiętać, że art. 78 ust. 2 zabrania Pani manifestować publicznie poglądów politycznych.

 

Odpowiadając na Pani drugie pytanie, należy pamiętać, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się do zaleceń lekarskich i powstrzymywać od wszelkich czynności mogących wywołać negatywne skutki na zdrowie pracownika i spowodować przedłużenie nieobecności pracownika w miejscu pracy.

 

Pracodawca ma prawo zażądać od pracownika wyjaśnienia, czy w okresie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy z powodu choroby przeprowadzał zaleconą przez lekarza kurację, czy też wykorzystywał zwolnienie w innym celu – niezależnie od tego, czy sprzyjającym poprawie stanu zdrowia, czy pogarszającym lub mogącym go pogorszyć.

 

Jak podkreśla się w orzecznictwie, wykonywanie pracy lub prowadzenie innej działalności w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy, godzi w dobro pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami, takimi jak: lojalność wobec pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy i usprawiedliwiania nieobecności (zob. wyrok SN z 11.6.2003 r., I PK 208/02).

 

W związku z powyższym nie wydaje się możliwe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego na czas kampanii wyborczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus IX =

»Podobne materiały

Utrata koncesji na alkohol

Spóźniłem się z opłatą koncesji na alkohol i prawdopodobnie lokal straci koncesję. Jest to restauracja, a pomieszczenia są dzierżawione od innej spółki. Prowadzę jednoosobową firmę, zatrudniam pracownika, który został przyjęty w ramach utworzenia stanowiska pracy i stanowisko to zostało doposażone z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »