.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca nieletniego a ustalanie prawa do emerytury w wymiarze podwójnym

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 23.04.2010

Jako nieletni, mając 16 lat, pracowałem u rodziców w gospodarstwie rolnym oraz w kopalni węgla jako pracownik na powierzchni (rok 1958 i 1959). Czy ten okres może być zaliczony do świadczenia emerytalnego w podwójnym wymiarze? Według decyzji ZUS-u – nie. Czy ZUS ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty w wymiarze podwójnym uwzględnia się niżej wymienione okresy pracy:

 

 1. działalności kombatanckiej oraz działalności równorzędnej z tą działalnością, a także okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 (zgodnie z tym przepisem są to: okresy działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, oraz okresy zaliczane do okresów tej działalności i okresy podlegania represjom wojennym i okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 2. pracy przymusowej, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2, zgodnie z tym przepisem niżej wymienione okresy są okresami pracy przymusowej:

   
  • wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec w okresie II wojny światowej,
  • wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r.,
  • wykonywanej na rozkaz władz alianckich do dnia 31 grudnia 1945 r.,
  • wykonywanej w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranu oraz batalionach budowlanych podczas odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim.

 

Podstawa prawna: art. 5 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 153, poz. 1227).

 

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, w pełni należy zgodzić się ze stanowiskiem ZUS-u, iż żaden z przedstawionych okresów zatrudnienia nie podlega zaliczeniu przy ustalaniu prawa do emerytury w wymiarze podwójnym.

 

Okres pracy na gospodarstwie rolnym rodziców po ukończeniu 16. roku życia podlega doliczeniu do stażu, jednak tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do emerytury.

 

Podstawę prawną uwzględnienia powyższego okresu stanowi art. 10 ust. 1 przywołanej już ustawy. Zgodnie z tym przepisem „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się następujące okresy, traktując je, jak okresy składkowe:

 

 1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,
 2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,
 3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia”.

 

Również kolejny okres Pana zatrudnienia, to jest praca „w kopalni węgla jako pracownik na powierzchni”, nie podlega zaliczeniu do stażu ubezpieczeniowego w wymiarze podwójnym, gdyż nie jest okresem pracy wymienionym w treści przepisu art. 5 ust. 3 ustawy emerytalnej.

 

Reasumując, żaden z udowodnionych okresów zatrudnienia w myśl obowiązujących przepisów prawa (przepisów ustawy emerytalnej) nie podlega doliczeniu do stażu ubezpieczeniowego w wymiarze podwójnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »