.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca na umowę, prowadzenie firmy i jednoczesne pobieranie emerytury

Autor: Irena Sawa

W tym roku skończę 64 lata. Pracuję na umowę (pełen etat) i zarabiam brutto 3000 zł. Mam przyznaną emeryturę od zeszłego roku, ale z niej nie korzystam – jest zawieszona. Poza tym prowadzę jednocześnie działalność gospodarczą, ale niedawno zakończyłem współpracę z kilkoma firmami i obecnie mój przychód wynosi 900 zł brutto + 22% VAT. Czy do przychodu wlicza się podatek VAT? Jeśli nie, to czy mogę dalej pracować na umowę, prowadzić działalność z tym przychodem i pobierać emeryturę w ograniczonej wysokości (nie przekroczyłbym kwoty podanej przez ZUS – 4048,10 zł)? Jak obliczyć prawidłowo kwotę, od której zależy możliwość pobierania emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najbardziej może Pan pobierać emeryturę w ograniczonej wysokości i równocześnie prowadzić działalność gospodarczą oraz pracować na umowę o pracę.

 

Świadczenia pobierane przez emerytów, którzy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, niezależnie od wysokości osiąganego przychodu, wypłacane są w pełnej wysokości (podstawa prawna – art. 103 ust. 2. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).

 

Zgodnie z przepisem powyższym po ukończeniu 65 lat życia może Pan pobierać emeryturę w pełnej wysokości bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

 

Obecnie do czasu ukończenia 65 lat życia wypłata emerytury w pełnej albo ograniczonej wysokości lub zawieszenie pobierania emerytury zależy od wysokości dochodu lub przychodu emeryta.

 

Wyjaśniam, że do przychodu nie wlicza się podatku VAT.

 

Za przychód osiągany przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Za podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w 2010 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

 

Jeżeli z zawiadomienia nadesłanego przez emeryta lub rencistę (oświadczenia) wynika, że jego zamiarem jest osiągnie przychodu przekraczającego 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130% tego wynagrodzenia, oddział ZUS wyda decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia.

 

W miesiącu lutym 2010 r. kwotą, która nie powodowała konieczności zawieszenia wypłaty świadczenia, było 2179,70 zł.

 

Obecnie osiąganie dochodu przekraczającego 70% kwoty powyższej daje prawo do pobierania świadczenia emerytalnego częściowo zawieszonego, to jest powoduje zmniejszenie wysokości tego świadczenia o kwotę 467,09 zł.

 

Reasumując, wyjaśniam, że w chwili obecnej należy złożyć do ZUS-u wniosek o odwieszenie świadczenia z równoczesnym częściowym zawieszeniem, czyli zmniejszeniem o kwotę 467,09 zł.

 

Pobierając zawieszone świadczenie, nadal może Pan pracować na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę oraz prowadzić działalność gospodarczą.

 

Musi Pan jednak kontrolować kwoty osiąganych dochodów (ze stosunku pracy) i przychodów (z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

 

Obecnie wygląda to następująco:

 

  • ze stosunku pracy: 3000 zł,
  • z działalności gospodarczej: 1887,60 zł (tutaj uwaga – to jest kwota przez Pana zadeklarowana jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W 2010 r. kwota zadeklarowana nie może być niższa niż 1887,60 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

 

Proszę sprawdzić, jaką Pan kwotę zadeklarował.

 

Biorąc pod uwagę ten przykład, przy minimalnej kwocie suma dochodu i przychodu miesięcznego wynosi: 3000 zł + 1887,60 zł = 4887,60 zł.

 

4887,60 zł - 4048,10 zł (to kwota powodująca zawieszenie całkowite świadczenia) = 839,50 zł.

 

Wypłata świadczenia w powyższym przypadku powinna być wstrzymana, jednak zauważyć należy, że kwoty możliwych wysokości dochodów zmieniają się co kwartał na skutek waloryzacji.

 

Ponadto w każdej chwili może Pan kontrolować kwoty możliwych dochodów, w dowolnym momencie można też zrezygnować z pobierania emerytury, np. przez 1, 2 lub 3 miesiące pod koniec danego roku.

 

Wyjaśniam także, że emeryci pracujący i jednocześnie pobierający emerytury mogą rozliczać się z osiąganego dochodu w rozliczeniu:

 

  1. miesięcznym, wówczas np. 3000 zł + podstawa wymiaru składki; porównuje Pan sumę do kwoty, którą ogłasza ZUS, a która powoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia,
  2. rocznym, korzystniejszym dla Pana – pod koniec trzeciego kwartału należy sprawdzać tylko: kwoty graniczne dochodów ogłoszone przez ZUS i porównać z przychodami i dochodami, jeżeli dochody znacznie przekraczają kwoty graniczne ogłoszone przez ZUS, to należy podjąć decyzję o zawieszeniu emerytury na 2 lub 3 miesiące.

 

Decyzje o odwieszeniu emerytury należy zawsze podejmować po konsultacji z ZUS-em, czyli po uprzednim sprawdzeniu, na jaki okres musi być zawieszona emerytura.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że w zakładzie pracy – tam, gdzie pozostaje Pan w stosunku pracy – należy zgłosić, iż pobierana jest emerytura, wówczas pracodawca w sposób odmienny będzie obliczał ulgi przy rozliczeniu miesięcznym.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl