Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca na rzecz angielskiego pracodawcy w Polsce

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 20.09.2015

Myślę nad otwarciem spółki LTD z siedzibą w Anglii i wykonywanie usług jako podwykonawca w zakresie kierowania pojazdu ciężarowego dla polskiego zleceniodawcy w Polsce. Dodam, że mieszkam i mam zamiar mieszkać w Polsce. Obecnie nie mam działalności. Czy są jakieś przepisy, które pozwalają opodatkować się w Anglii, czy jednak w Polsce będę musiał płacić podatki i składki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W mojej opinii, opartej na doświadczeniu i praktyce, Pana pomysł na optymalizację składek ZUS przy pomocy spółki angielskiej wiąże się ze sporym ryzykiem. Na wstępie zaznaczę, że zajmowałem się już wielokrotnie sprawami oskładkowania spółek LTD w Anglii, zatem poruszane przez Pana kwestie są mi dobrze znane. Natomiast przyznaję, że niniejsza sytuacja stanowi o tyle novum, o ile zazwyczaj problem ten występuje po drugiej stronie – polskiej, a nie angielskiej, tj. że polski ZUS nie chce przyznać polskiemu ubezpieczonemu, który jednocześnie wykonuje pracę najemną w Anglii, prawa do podlegania tamtejszemu systemowi składkowemu.

 

Otóż zaczynając od podstaw: prawidłowo, jak wynika z opisu stanu faktycznego, wystąpi w Pana przypadku zbieg pracy najemnej z działalnością na własny rachunek: wykonuje Pan działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce oraz jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę (praca najemna) w angielskiej spółce LTD z siedzibą w Anglii jako dyrektor (bo taki jest schemat).

 

Zwykle polski podatnik wskazuje, że do Anglii podróżuje celem sprawowania zarządu spółki oraz jej rozwoju. Jednocześnie w ramach działalności gospodarczej w Polsce świadczy usługi kierowania pojazdem ciężarowym, co wymaga stałej obecności w Polsce.

 

Podstawowe pytanie w Pańskim przypadku pytanie jest proste: czy podlega Pan systemowi polskiemu, czy angielskiemu? Otóż istotnie, zgodnie z rozporządzeniem koordynacyjnym 883/2004 dotyczącym określenia ustawodawstwa właściwego w sprawie ubezpieczeń społecznych, stosownie do art. 13 ust. 3 „osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust. 1”.

 

Przepis ten rozstrzyga kolizje ustawodawstw w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna wykonuje pracę na własny rachunek (tj. prowadzi działalność gospodarczą) w jednym państwie członkowskim i jednocześnie wykonuje pracę najemną w drugim państwie członkowskim.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 „osoby, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, podlegać mogą ustawodawstwu tylko jednego Państwa Członkowskiego”. Ustawodawstwo to określane jest zgodnie z przepisami niniejszego tytułu. W opisanym przypadku taka osoba podlega ubezpieczeniom społecznym w tym państwie, w którym wykonuje pracę najemną.

 

Zatem aby podlegał Pan ubezpieczeniu społecznemu w Anglii, musi Pan wykazać, że wykonuje Pan pracę najemną w Anglii.

 

Oczywiście, formalnie nie ma przeszkód, by za „wykonywanie pracy najemnej na terytorium Anglii” uznać także wykonywanie pracy dyrektora spółki LTD zarejestrowanej w Anglii na podstawie umowy o pracę zawartej z tamtejszą spółką.

 

(…)

 

A zatem podsumowując: formalnie konstrukcja taka, iż ktoś ma działalność gospodarczą w Polsce i jednocześnie wykonuje pracę dyrektora angielskiej spółki LTD w Anglii, jest prawidłowa i daje podstawę do płacenia składek ubezpieczeniowych w Anglii i podlegania tamtejszemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

 

Natomiast aby konstrukcja ta działała, polski obywatel musi faktycznie wykonywać pracę najemną dyrektora spółki, co więcej musi ją wykonywać w Anglii, a nie w Polsce, i to jest dużo trudniejsze do udowodnienia.

 

A teraz: jak to wygląda w praktyce?

 

Jak słusznie Pan wskazał, jeśli zagraniczna instytucja ubezpieczeniowa (angielski HMRC) wyda Panu zaświadczenie A1, z którego wynika, iż podlega Pan tamtejszemu systemowi ubezpieczeń społecznych, to wówczas rzeczywiście ZUS musi stwierdzić, że składki winien płacić Pan w Anglii. ZUS nie powinien bowiem kwestionować zaświadczenia A1 wydanego przez organ obcego państwa.

 

To jest jednak teoria. W praktyce problemy są następujące.

 

Po pierwsze angielski HMRC nie chce wydawać Polakom A1, wymagając wykazania wykonywania pracy najemnej na terytorium Anglii (jest to motywowane tym, że coraz więcej Polaków chce korzystać z angielskiego systemu ubezpieczeń społecznych i płacić niskie składki lub nie płacić ich w ogóle – do ok. 7500 pensji rocznie składek się nie płaci, a następnie pobierać emeryturę – najniższą bo najniższą, ale zawsze). (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki