.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana stanowiska kobiecie po 60 roku życia

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 15.12.2011

Od kilku lat pracuję w dużym magazynie jako kasjerka. Miesiąc temu skończyłam 60 lat. Obecnie pracodawca chce mnie przenieść na stanowisko związane z pracą fizyczną i to wyłącznie w nocy. Czy z racji wieku korzystam z jakiejś ochrony prawnej w kwestii przeniesienia na takie stanowisko?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy dotyczące zakazu bądź ograniczeń pracy porze nocnej dotyczą:

 

 • pracowników młodocianych,
 • kobiet w ciąży,
 • pracowników opiekujących się dzieckiem do 4 lat (gdy nie wyrazili zgody na takie zatrudnienie),
 • osób niepełnosprawnych (w przypadku każdego z trzech stopni niepełnosprawności).

 

Art. 203 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) stanowi, że „młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej”.

 

Zgodnie z art. 178 § 1 K.p. „pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139”.

 

W oparciu o art. 178 § 2 K.p. „pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy”.

 

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych”.

 

Niewystąpienie którejkolwiek w tych okoliczności powoduje, że pracownik nie jest „chroniony” przed zatrudnieniem go w porze nocnej.

 

Samo osiągnięcie określonego wieku w pewnych sytuacjach powoduje jednak, że pracownik jest chroniony przed niekorzystnym dla niego wypowiedzeniem zmieniającym warunki płacy i pracy. Zgodnie bowiem z art. 39 K.p. „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę (a także warunków pracy) pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

W okresie lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego co do zasady niemożliwe byłoby zatem zmienienie Pani warunków pracy i płacy, jeżeli tyko umowa zawarta była na czas umożliwiający osiągnięcie wieku emerytalnego u danego pracodawcy.

 

Niestety ochrona pracownika określona w przytoczonym art. 39 przestaje obowiązywać w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego, więc w przypadku osiągnięcia przez kobietę 60 lat może ona otrzymać od pracodawcy wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i przeniesienie na inne stanowisko i inną porę pracy.

 

Z racji płci zatrudnianie kobiet podlega natomiast także ograniczeniom, o których mowa w art. 176 K.p., zgodnie z którym „nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac”.

 

W przypadku pracy fizycznej kobiet zabronione jest:

 

I Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

 

 1. 12 kg – przy pracy stałej,
 2. 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

II Ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej:

 

 1. 8 kg – przy pracy stałej,
 2. 15 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

 

III Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

 

 1. 50 kg – przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
 2. 80 kg – przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,
 3. 300 kg – przy przewożeniu na wózkach po szynach.

 

Podsumowując jednakże odpowiedź na Pani pytanie, stwierdzić należy że z samej racji osiągnięcia wieku 60 lat kobieta nie jest chroniona przed zatrudnieniem jej na stanowisku „fizycznym” oraz w porze nocnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl