.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Umowa z pracodawcą na pokrywanie kosztów nauki

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 09.05.2008

W listopadzie 2005 r. podpisałam z moim pracodawcą umowę dotyczącą pokrycia kosztów mojej nauki. Obowiązuje ona przez czas edukacji oraz przez dwa lata po jej ukończeniu. Szczególnie interesuje mnie fragment zapisu umowy mówiący o tym, że: „Pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy w czasie pobierania nauki oraz po jej ukończeniu, przez czas odpowiadający okresowi pobierania nauki, której koszty pokrywał pracodawca. W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy, pracownik zobowiązany jest do zwrotu całości kosztów nauki pracownika przez pracodawcę”. We wrześniu 2006 r. szef podpisał ze mną umowę zlecenie w miejsce wcześniejszej umowy o pracę. Powodem zmiany był fakt, że wciąż się uczę i nie ukończyłam 26-go roku życia. Jeżeli zerwałabym umowę przed jej końcem czy zostanę obarczona wszystkimi kosztami nauki czy też proporcjonalnie do czasu jaki przepracowałam? Czy do okresu, w którym muszę pracować na rzecz wspomnianego pracodawcy wlicza się również urlop macierzyński i wychowawczy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z udzielonych przez Panią informacji oraz fragmentu treści umowy o pokrycie kosztów kształcenia wynika, że była ona ściśle związana z łączącą Panią w tym czasie z pracodawcą umową o pracę, a pracodawca był uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów Pani kształcenia tylko w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy.

 

Z treści zawartej umowy o pokrycie kosztów kształcenia pracownika wynika, że byłaby Pani, w przypadku zaistnienia podstaw zwrotu tych kosztów na rzecz pracodawcy (tj. wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem wyżej określonego terminu niniejszej umowy), zobowiązana do zwrotu całości kosztów swojego kształcenia, nie zaś ich części obliczonej w proporcji do okresu dotychczasowego zatrudnienia.

 

Co do kwestii wliczania do okresu czasu objętego obowiązkiem lojalności urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, obawiam się, iż w niniejszej sprawie z uwagi na brzmienie przytoczonego przez Panią zapisu umowy o pokrycie kosztów kształcenia – pracownik zobowiązany jest do świadczenia pracy w pełnym wymiarze w ramach stosunku pracy na rzecz pracodawcy (...) – nie jest to możliwe. Co prawda okresy urlopów macierzyńskiego oraz wychowawczego są wliczane do okresów zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, ale nie są jednak okresami „świadczenia pracy” skoro pracy w tym czasie pracownik nie wykonuje. Odmienna interpretacja przytoczonego przez Panią zapisu umowy wydaje się być ryzykowna.

 

Kończąc mam dla Pani dobrą i wydaje się najważniejszą informację. Skoro pracodawca był uprawniony do żądania zwrotu poniesionych kosztów Pani kształcenia tylko w przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przed upływem terminu wskazanego w umowie o pokrycie kosztów kształcenia, a obecnie łączy Panią z pracodawcą stosunek zlecenia (stosunek pracy został rozwiązany jak domniemywam z Pani słów w drodze porozumienia stron, nie zaś w drodze wypowiedzenia umowy przez Panią lub bez wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron) nie ma prawnej możliwości ziszczenia się przesłanek uprawniających pracodawcę do żądania zwrotu kosztów Pani kształcenia. Stosunek zlecenia nie jest bowiem stosunkiem pracy, tak więc jego ewentualne rozwiązanie nie rodzi obowiązku zwrotu kosztów kształcenia.

 

Pewne wątpliwości mogłyby się pojawić, gdyby zawarła Pani z pracodawcą nową umowę o pracę jeszcze w okresie obowiązywania umowy o pokrycie kosztów kształcenia (ta umowa dalej obowiązuje ale nie mogą póki co zostać zrealizowane przesłanki obowiązku zwrotu przez Panią kosztów kształcenia na rzecz pracodawcy). Wówczas jej rozwiązanie w drodze wypowiedzenia przez pracownika lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika przez którąkolwiek za stron mogłoby stanowić podstawę roszczeń pracodawcy, których się Pani obawia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl