.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca dla firmy z Tajlandii a podatki płacone w Polsce

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.08.2010

Jestem zatrudniany na kontrakty przez pracodawcę mającego siedzibę w Tajlandii. Jestem wysyłany jako serwisant do różnych krajów na wszystkich kontynentach. W Polsce nie uzyskuję żadnych dochodów. Czy wobec tego muszę płacić w Polsce podatek dochodowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 3 wskazuje, że „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Powyżej wskazane zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Jak zrozumiałem, mimo że jest Pan zatrudniony przez firmę z siedzibą w Tajlandii, Pana centrum interesów życiowych znajduje się w Polsce. Stwierdzić zatem można, że w Polsce ma Pan nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Bangkoku dnia 8 grudnia 1978 r. (Dz. U. z dnia 14 lipca 1983 r.), dotyczy m.in. podatku dochodowego. W myśl jej postanowień, co do zasady, płace, wynagrodzenia i inne świadczenia o podobnym charakterze uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu zatrudnienia będą opodatkowane tylko w Polsce, chyba że osoba ta wykonuje pracę w Tajlandii. Jeżeli praca jest wykonywana w Tajlandii, to wynagrodzenia świadczone za tę pracę mogą być opodatkowane w Tajlandii.

 

Niezależnie od powyższego, wynagrodzenia, jakie osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga z pracy najemnej podejmowanej w Tajlandii, mogą być opodatkowane tylko w Polsce, jeżeli:

 

  1. otrzymujący wynagrodzenie przebywa na terytorium Tajlandii przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w ciągu roku podatkowego oraz
  2. wynagrodzenia są wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Tajlandii, oraz
  3. wynagrodzenia nie są ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada na terytorium Tajlandii.

 

Reasumując, Pana dochód może być opodatkowany zarówno w Polsce, jak i w Tajlandii. Co w takim przypadku stanowi umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa w Tajlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu?

 

Sprawę reguluje art. 21 ust. 1 umowy zatytułowany „Uniknięcie podwójnego opodatkowania”, który mówi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskuje dochód w Tajlandii i jeżeli ten dochód może być opodatkowany w Tajlandii, to Polska będzie (z zastrzeżeniem niedotyczącym omawianego problemu) wyłączać taki dochód spod opodatkowania, lecz może przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu tej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana, jeśli zwolniony dochód nie zostałby zwolniony.

 

Reasumując, moim zdaniem należy brać pod uwagę miejsce siedziby i faktycznego zarządu pracodawcy, który ma prawo delegować Pana do wykonywania prac w zasadzie w każde miejsce na świecie. Zgodnie z przedstawionym wywodem, od tak osiągniętego dochodu w Polsce nie zapłaci Pan podatku – jeśli jednak osiągnie Pan dochód w Polsce, podatek od polskich dochodów zostanie obliczony z uwzględnieniem „zarobków tajlandzkich”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »