.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca 12 h na dobę?

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 07.12.2008

Po powrocie z urlopu wypoczynkowego pracodawca zakomunikował mi, że moja praca będzie 12-godzinna z uwagi na urlop mojej zmienniczki. Czy pracodawca może w ten sposób rozwiązywać braki kadrowe i czy to jest zgodne z Kodeksem pracy? Chciałabym też zapytać, ile przysługuje mi dni urlopu wypoczynkowego. Pracuję ze swoją zmienniczką po 5,5 godz. dziennie oraz w 2 soboty i w 2 niedziele. Mój staż to 8 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawową zasadą prawa pracy jest prawo do wypoczynku – art. 14 Kodeksu pracy.

 

Pracodawca nie ma prawa zobowiązywać Panią do odpracowania urlopu wypoczynkowego. Jeśli zaś nie ma pracowników, to powinien sam zatroszczyć się o uzupełnienie braków kadrowych (np. zatrudnić kogoś na zastępstwo albo zaproponować Pani pracę w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy).

 

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych.

 

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 1. 100% wynagrodzenia– za pracę w godzinach nadliczbowych, które przypadają:
  1. w nocy,
  2. w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  3. w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 2. 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

 

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Nikt nie może zobowiązać Pani do odpracowania tego okresu. Jeśli chce Pani pomóc pracodawcy i pracować w godzinach nadliczbowych, to może się Pani na to zgodzić, jednak Kodeks pracy wyraźnie wskazuje wynagrodzenie, jakie się Pani należy za pracę w godzinach nadliczbowych (przepis art. 1511 K.p.). W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca – na pisemny wniosek pracownika – może zamiast wynagrodzenia udzielić czasu wolnego od pracy w tym samym wymiarze czasu.

 

Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. Wówczas pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych, co jednak nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

 

Podkreślenia również wymaga fakt, iż zgodnie z przepisem art. 131 K.p. tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Takie regulacje zawarte są również w przepisie art. 6 pkt 2 dyrektywy nr 2003/88/WE, który stanowi, iż przeciętny czas pracy w okresie siedmiodniowym, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekroczyć 48 godzin.

 

Liczba zaś godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

Odpowiadając zaś na Pani pytanie dotyczące wymiaru urlopu, to z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż pracuje Pani w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat).

 

Zgodnie z przepisem art. 154 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wynosi:

 1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
 2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

 

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 5. szkoły policealnej – 6 lat,
 6. szkoły wyższej – 8 lat.

 

Jeśli zatem pracuje Pani 8 lat i skończyła Pani co najmniej zasadniczą lub inną równorzędną szkołę zawodową, to przysługuje Pani prawo do urlopu w wymiarze 26 dni w roku.

 

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy – zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy – w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »