.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Praca za najniższą krajową - nieuczciwy pracodawca

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.02.2017

Pracuję w sklepie od poniedziałku do piątku po osiem godzin i dwie soboty w miesiącu po 12 godzin oraz dwie niedziele w miesiącu po 7 godzin. Zarabiam najniższą krajową, wydaje mi się, że pracodawca postępuje nieuczciwie. Proszę mi wyłożyć, ile godzin w tygodniu powinnam pracować? Jak się wylicza pracę po godzinach? Czy za nadgodziny pracodawca powinien mi zapłacić dodatkowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za najniższą krajową - nieuczciwy pracodawca

Fot. Fotolia

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

 

W umowie o pracę nie należy wpisywać układu godzin, w którym pracownik jest obowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy w ciągu doby, tygodnia, miesiąca.

 

Jeśli pracodawca określi w umowie o pracę, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wtedy uznaje się, że pracownika dotyczą przepisy o ogólnym wymiarze czasu pracy.

 

Podstawową normą czasu pracy jest praca:

 

  • 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Definicję pracy nadliczbowej zawiera art. 151 § 1 K.p. W myśl tej regulacji praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Nadgodziny z przekroczenia dobowego w podstawowej organizacji czasu pracy powstają po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy. Zasadniczo przypadają więc za pracę powyżej 8 godzin na dobę. Wyjątki od tej zasady dotyczą określonych grup zatrudnionych, których normy dobowe czasu pracy są obniżone i wynikają z przepisów odrębnych. Przykładowo dla pracownika zatrudnionego w systemie podstawowym od 800 do 1600 pracą nadliczbową z przekroczenia dobowego będzie praca przypadająca po 1600. Do pracy nadliczbowej dojdzie także w razie rozpoczęcia pracy w kolejnym dniu przed zakończeniem poprzedniej doby pracowniczej, chyba że pracodawca stosuje ruchomy czas pracy.

 

Godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych dla zatrudnionego w systemie równoważnym powstają po przekroczeniu normy dobowej, czyli zasadniczo po 8 godzinach, albo przedłużonego wymiaru dobowego, np. 12 godzin pracy. Ustalenia tych nadgodzin dokonuje się w oparciu o rozkład czasu pracy pracownika. Przykładowo, jeżeli w danym dniu pracownik miał przepracować 12 godzin, to nadgodziny dobowe powstaną po przekroczeniu tego przedłużonego wymiaru dobowego. Natomiast gdy pracownik miał świadczyć pracę np. przez 6 godzin, to nadgodziny dobowe powstaną po przekroczeniu normy dobowej wynoszącej 8 godzin.

 

Do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy dochodzi wtedy, gdy pracownik w danym okresie rozliczeniowym przepracuje więcej niż przeciętnie 40 godzin na tydzień (normy te są niższe dla określonych grup pracowniczych).

 

Pracownikowi świadczącemu pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek pieniężny. Wysokość dodatku określona jest ustawowo i wynosi odpowiednio:

 

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy; w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

 

Pracodawca może także zamiast wskazanego dodatku pieniężnego udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest uzależnione od stosowanych sposobów (metod) wynagradzania (czasowe, akordowe, dniówka zadaniowa, prowizja), ale jedynie od przekroczenia normy czasu pracy (wyrok z 12 czerwca 1997 r., I PKN 204/97).

 

Podsumowując – jeśli z Pani umowy wynika, że pracuje Pani w podstawowym systemie czasu pracy, to znacząco przekracza Pani normy czasu pracy, za co zdecydowanie przysługuje Pani dodatek do wynagrodzenia, albo inny dzień wolny.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »