.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca za najniższą krajową - nieuczciwy pracodawca

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 22.02.2017

Pracuję w sklepie od poniedziałku do piątku po osiem godzin i dwie soboty w miesiącu po 12 godzin oraz dwie niedziele w miesiącu po 7 godzin. Zarabiam najniższą krajową, wydaje mi się, że pracodawca postępuje nieuczciwie. Proszę mi wyłożyć, ile godzin w tygodniu powinnam pracować? Jak się wylicza pracę po godzinach? Czy za nadgodziny pracodawca powinien mi zapłacić dodatkowo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca za najniższą krajową - nieuczciwy pracodawca

Fot. Fotolia

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

 

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

 

W umowie o pracę nie należy wpisywać układu godzin, w którym pracownik jest obowiązany pozostawać do dyspozycji pracodawcy w ciągu doby, tygodnia, miesiąca.

 

Jeśli pracodawca określi w umowie o pracę, że pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wtedy uznaje się, że pracownika dotyczą przepisy o ogólnym wymiarze czasu pracy.

 

Podstawową normą czasu pracy jest praca:

 

  • 8 godzin dziennie,
  • przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy,
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Definicję pracy nadliczbowej zawiera art. 151 § 1 K.p. W myśl tej regulacji praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Nadgodziny z przekroczenia dobowego w podstawowej organizacji czasu pracy powstają po przekroczeniu dobowej normy czasu pracy. Zasadniczo przypadają więc za pracę powyżej 8 godzin na dobę. Wyjątki od tej zasady dotyczą określonych grup zatrudnionych, których normy dobowe czasu pracy są obniżone i wynikają z przepisów odrębnych. Przykładowo dla pracownika zatrudnionego w systemie podstawowym od 800 do 1600 pracą nadliczbową z przekroczenia dobowego będzie praca przypadająca po 1600. Do pracy nadliczbowej dojdzie także w razie rozpoczęcia pracy w kolejnym dniu przed zakończeniem poprzedniej doby pracowniczej, chyba że pracodawca stosuje ruchomy czas pracy.

 

Godziny nadliczbowe z przekroczeń dobowych dla zatrudnionego w systemie równoważnym powstają po przekroczeniu normy dobowej, czyli zasadniczo po 8 godzinach, albo przedłużonego wymiaru dobowego, np. 12 godzin pracy. Ustalenia tych nadgodzin dokonuje się w oparciu o rozkład czasu pracy pracownika. Przykładowo, jeżeli w danym dniu pracownik miał przepracować 12 godzin, to nadgodziny dobowe powstaną po przekroczeniu tego przedłużonego wymiaru dobowego. Natomiast gdy pracownik miał świadczyć pracę np. przez 6 godzin, to nadgodziny dobowe powstaną po przekroczeniu normy dobowej wynoszącej 8 godzin.

 

Do przekroczenia średniotygodniowej normy czasu pracy dochodzi wtedy, gdy pracownik w danym okresie rozliczeniowym przepracuje więcej niż przeciętnie 40 godzin na tydzień (normy te są niższe dla określonych grup pracowniczych).

 

Pracownikowi świadczącemu pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek pieniężny. Wysokość dodatku określona jest ustawowo i wynosi odpowiednio:

 

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy; w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

 

Pracodawca może także zamiast wskazanego dodatku pieniężnego udzielić pracownikowi czasu wolnego od pracy. Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, że wystąpienie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest uzależnione od stosowanych sposobów (metod) wynagradzania (czasowe, akordowe, dniówka zadaniowa, prowizja), ale jedynie od przekroczenia normy czasu pracy (wyrok z 12 czerwca 1997 r., I PKN 204/97).

 

Podsumowując – jeśli z Pani umowy wynika, że pracuje Pani w podstawowym systemie czasu pracy, to znacząco przekracza Pani normy czasu pracy, za co zdecydowanie przysługuje Pani dodatek do wynagrodzenia, albo inny dzień wolny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl